Już w listopadzie zacznie działać nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich

poniedziałek, 3.10.2022 14:13 1302 0

Przy ul. Melioracyjnej w Ząbkowicach Śląskich w nowo powstałym budynku siedziby ząbkowickiego pogotowia ratunkowego trwają prace wykończeniowe. Termin zakończenia robót przewidziany jest na listopad 2022r.


 

W Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej trwają prace związane z przebudową i rozbudową budynków przy Państwowej Straży Pożarnej na nową siedzibę pogotowia ratunkowego w ramach  zadania: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.)". 

Nową siedzibę pogotowia przy ul. Melioracyjnej w Ząbkowicach Śląskich buduje konsorcjum z terenu powiatu ząbkowickiego, którego liderem jest firma WM - BUDOWNICTWO Dawid Witsanko, Łukasz Muc Spółka Jawna z Barda wraz z partnerem: ZAKŁAD BUDOWLANY Dawid Witsanko z siedzibą w Brzeźnicy. 

Dodatkowo, w dniu 5 września podpisano umowę, na podstawie której pogotowie zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny, między innymi: 3 ambulanse typu „B” (systemowe) z pełnym wyposażeniem, wyposażenie zaplecza zespołów wyjazdowych i sprzętu szkoleniowego na kwotę 2.777.343,17 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Rozpatrując budowę nowego obiektu, brano pod uwagę wiele bardzo ważnych aspektów, mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Nowa lokalizacja sprawi, że dojazd do poszkodowanych i rannych w nagłych zdarzeniach i potrzebujących pomocy medycznej,  skróci się i zoptymalizuje. Jednocześnie, umiejscowienie pogotowia w bliskim sąsiedztwie Państwowej Straży Pożarnej, stworzy ząbkowickie centrum bezpieczeństwa mieszkańców i zapewni bliską współpracę obu organów oraz możliwość szybszego reagowania na różnego rodzaju zagrożenia. Warto wspomnieć, że inwestycja obejmuje również budowę pomieszczenia do dezynfekcji ambulansów, co ma na celu zapewnienie zminimalizowania zagrożenia potencjalnej epidemii  oraz ochronę personelu i  pacjentów - mówił wtedy starosta ząbkowicki, Roman Fester. 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)