Już za 18 miesięcy tzw. szkolny łącznik zmieni swój wygląd

wtorek, 20.9.2022 12:43 1345 0

W piątek, 16.09.2022r, burmistrz Grażyna Orczyk podpisała z Przedsiębiorstwem Budowlanym „MAXBUD” ABJ Sp. z o. o., we Wrocławiu umowę na zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”, jak potocznie określamy tzw. „łącznik”.

Zakres prac podpisanej umowy obejmuje wykonanie: ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego w związku z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku, kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego, pierwszego etapu robót budowlanych.

Pierwszy etap robót budowlanych obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego (niezbędne rozbiórki, dach, izolacje, stolarkę okienną i drzwi wejściowe, elewację wraz z rynnami i obróbkami) pozwalającego na realizację robót wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Dla potrzeb nowej funkcji obiektu - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, dostosowane będą pomieszczenia istniejące na trzech kondygnacjach nadziemnych. Wstępnie zaplanowano następujące funkcje pomieszczeń:
PARTER – GMINNE CENTRUM AKTYWNOŚCI
I PIĘTRO – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 II PIĘTRO – CENTRUM USŁUG SENIORA, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, oraz dwa pomieszczenia OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wartość zadania opiewa na kwotę 2 588 166,00 zł, a termin wykonania prac to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie jest finansowane z projektu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)