Kilkanaście zadań inwestycyjnych w budżecie na 2021 rok gminy Kamieniec Ząbkowicki

wtorek, 22.12.2020 12:51 5984 13

Gmina Kamieniec Ząbkowicki w przyszłym roku planuje wykonać kilkanaście zadań inwestycyjnych. Wśród nich rozbudowę kanalizacji gminnej i dalsze prace remontowe w zespole pałacowo-parkowym Marianny Orańskiej.

 Radni Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalili budżet na 2021 roku.

W 2021 roku dochody gminy Kamieniec Ząbkowicki mają wynieść 36 190 951 zł, w tym planowane dochody bieżące 34 278 633 zł i dochody majątkowe 1 912 318 zł.

Wydatki budżetowe w 2021 roku planowane są na kwotę 35 496 851 zł. W tym wydatki bieżące 31 999 919 zł i wydatki majątkowe 3 496 932 zł.

Nadwyżka budżetu ma więc wynieść 694 100 zł i ma być przeznaczona na planowaną spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Na inwestycje gmina Kamieniec Ząbkowicki planuje przeznaczyć prawie 3 500 000 złotych. Na realizację części z wymienionych inwestycji władze Kamieńca chcą pozyskać środki zewnętrzne.

 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 623, 548/4 i 679/23 obręb Kamieniec Ząbkowicki I do parametrów wymaganych dla dróg publicznych (30 000 zł)

 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Ząbkowicki (20 000 zł)

 • Przebudowa ul. XXX-lecia wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły (38 931 zł)

 • Realizacja projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (2 180 000 zł wydatków majątkowych i 80 000 zł z wydatków bieżących)

 • Wykup nieruchomości (50 000 zł)

 • Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim (45 000 zł)

 • Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń (50 000 zł)

 • Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich (20 000 zł)

 • Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła (50 000 zł)

 • Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki (20 000 zł)

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach, ogrodzenia terenu raz z budową placu zabaw przy świetlicy – dokumentacja (50 000 zł)

 • Budowa świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim przy  ul. Skoroleckiej - dokumentacja (20 000 zł)

 • Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku  - etap II (10 000 zł)

 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły (50 000 zł)

 • Modernizacja boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim (20 000 zł)

 • Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim (20 000 zł)

 • Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a (768 000 zł)

 • Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim (5000 zł) – na to zadanie gmina dostała 15 100 267,83 zł dofinansowania z Funduszy Norweskich - dotacja zostanie uwzględniona w najbliższej nowelizacji budżetu gminy.

 •  Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (50 000 zł) – na to zadania gmina otrzymała 5 093 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach projektu „Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z budową spięcia kanalizacji w obrębie ulic Kolejowej i Mostowej” - dotacja zostanie uwzględniona w najbliższej nowelizacji budżetu gminy. 

 

 

Przeczytaj komentarze (13)

Komentarze (13)

ciekawy wtorek, 22.12.2020 13:06
Gdzie na Skoroleckiej mają zbudować nową świetlicę?
N wtorek, 22.12.2020 18:04
Stara wyburzą;)
Guy środa, 23.12.2020 01:01
A to za 20000? To chyba namiot bedzie
blah blah wtorek, 29.12.2020 13:29
czytanie ze zrozumieniem się kłania - DOKUMENTACJA. 20 000 to...
środa, 23.12.2020 08:20
Kto wie Ile gmina ma długu ??? 70 -90 milionów...
Roman Andrzej wtorek, 22.12.2020 20:12
Czyli nic nowego. Od lat, moja miejscowość nie dostała ani...
Hahaha środa, 23.12.2020 00:17
Nowe będzie uposażenie dla wybrańców...
Kazek wtorek, 22.12.2020 23:28
A kanalizacja to ile metrów za te 50 tyś będzie,...
Mieszkaniec wtorek, 22.12.2020 16:08
Koło świetlicy
??? wtorek, 22.12.2020 14:21
ja też chcę wiedzieć gdzie ta świetlica na Skoroleckiej będzie...
oko wtorek, 22.12.2020 14:02
w punkcie Termomodernizacja nie powinno byc napisane Termomodernizacja budynku w...
wtorek, 22.12.2020 13:43
Brawo wójt!
Księgowy wtorek, 22.12.2020 13:32
Odrazu widać że gminą rządzi dobry gospodarz