Kolej gondolowa, ścieżka dla pojazdów autonomicznych i remonty dróg. Budżet gminy Stoszowice na 2022 rok

czwartek, 30.12.2021 14:17 5608 7

W środę 29 grudnia  Rada Gminy Stoszowice większością głosów przyjęła budżet na 2022 rok. Na inwestycje przeznaczono ponad 27 milionów złotych, zaś deficyt ponad 9,5 miliona złotych.

fot. screen z obrad sesji budżetowej

 

Za uchwałą budżetową na 2022 rok głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Gmina Stoszowice planuje w 2022 roku dochody w łącznej wysokości 41 100 548 zł, w tym  dochody bieżące to 23 763 548  zł, a dochody majątkowe  17 337 000zł.

Wydatki budżetu gminy mają wynieść 50 601 548  zł, w tym wydatki bieżące planuje się w kwocie 22 416 548 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 28 185 000 zł.

Deficyt ma wynieść 9 501 000 zł.

 

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 27 051 000 zł, w tym na:

 • Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz przebudową drogi oraz wykonaniem oświetlenia w miejscowości Lutomierz dz. nr 423 i 427 – 150 000 zł

 • Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przystanków autobusowych w gminie Stoszowice – 30 000 zł

 • Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – 350 000 zł

 • Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 385 – 80 000 zł

 • Budowa chodnik przy drodze wojewódzkiej 385 (Budzów i Stoszowice) 200 000 zł

 • Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stoszowice – Przedborowa – 185 000 zł

 • Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w Budzowie, Jemnej, Rudnicy i Grodziszczu – 500 000 zł

 • Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 5 400 000 zł

 • Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową po trasie byłej kolei łączącej Srebrną Górę i Ząbkowice Śląskie – 100 000 zł

 • Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje – 2 993 000 zł

 • Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy – Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice – 2 120 000 zł

 • Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach – 12 000 000 zł

 • Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu  - 40 000 zł

 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Stoszowice – 200 000 zł

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice

 • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie i Srebrnej Górze – 180 000 zł

 • Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 40 000 zł

 • Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 120 000 zł

 • Rewitalizacja parku w Grodziszczu – 100 000 zł

 • Budowa pump tracka w Srebrnej Górze – 350 000 zł

 • Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole w Grodziszczu – 900 000 zł

 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Stoszowicach – 350 000 zł

 • Budowa trasy rowerowej singletrack w Srebrnej Górze – 350 000 zł

 

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

A piątek, 31.12.2021 00:29
Kolej gondolowa, singletruck? Szaleństwo zagościło w kolejnej gminie.
:) niedziela, 02.01.2022 10:48
Ścieżka dla pojazdów autonomicznych (bez kierowcy)??????? CO ma po tym...
sobota, 01.01.2022 20:17
droge zrobcie do Rozany ,
Sołtys piątek, 31.12.2021 08:22
Kolej gondolowa to pomysł jeszcze z lat 90-tych. Zresztą bardzo...
RADNY sobota, 01.01.2022 01:27
Budowa scieżki rowerowej po byłym torowisku...
piątek, 31.12.2021 09:52
Przebudowa przystanków? po cooo? jak wszystkie autobusy polikwidowane! Więc nie...
Ja piątek, 31.12.2021 10:28
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przystanków 30k...dramat