Kolejne dofinansowanie dla mieszkańców z niepełnosprawnościami

poniedziałek, 10.1.2022 11:27 424 0

Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 78 336,00 zł w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 oraz w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 1 358 946,00 zł. Oba programy realizowane są w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program Opieka wytchnieniowa jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 38 54

 

UM Ząbkowice Śląskie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)