komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 4 sierpnia 2020

Dominika, Protazego

Nowa radna złożyła ślubowanie. Co jeszcze na sesji w Złotym Stoku?

poniedziałek, 4.11.2019 11:51 , komentarze: 3 , odsłony: 2740
kategorie artykułu:

30 października br. odbyła XI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku prowadzona przez przewodniczącą Elżbietę Ruszkowską. Podczas sesji podjęto szereg uchwał, a nowo wybrana radna z Chwalisławia złożyła ślubowanie. 

Przed przystąpieniem do obrad przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Patrycja Kucharek przedstawiła informację o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotym Stoku, przeprowadzonych 29 września 2019 r., a następnie nowa radna Marlena Tomaszewicz złożyła ślubowanie.

Przed podjęciem uchwał Radni wysłuchali przedstawionej przez Agatę Pawłowską-Król - dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Barbarę Zarzecką - inspektora ds. oświaty informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Złoty Stok w roku szkolnym 2018/2019.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

1)    zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu  -do składu komisji weszła radna Marlena Tomaszewicz;

2)    zmieniającą uchwalę Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - do składu komisji dołączyła radna Marlena Tomaszewicz;

3)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok w granicach części wsi Laski -podjętym aktem przystąpiono do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok dla wybranych terenów we wsi Laski;

4)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok - przedmiotem zmiany studium jest działka rolna nr 188/2, położona w obrębie Kolonii Błotnica;

5)    wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Złoty Stok - Aglomeracja Złoty Stok wymagała aktualizacji spowodowanej zmniejszeniem się liczby mieszkańców na terenie aglomeracji, a ponadto planami przyłączenia nowych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej;

6)    uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy -wprowadzona zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku określająca maksymalną stawkę opłaty dla tych nieruchomości nie pokryje kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów;

7)    ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - uchwalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

8)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Złoty Stok od 1 stycznia 2020 r. -ustalono wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości;

9)    ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Złoty Stok od 1 stycznia 2020 r. - uchwalono wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych;

10) zmian w budżecie Gminy na 2019 rok -budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

dochody ogółem:           22.425.018 zł, w tym:

a) dochody bieżące          17.990.798 zł

b) dochody majątkowe     4.434.220 zł

wydatki ogółem:           25.946.695 zł, w tym:

a) wydatki bieżące           17.719.043 zł

b) wydatki majątkowe     8.227.652 zł

przychody ogółem:                  5.215.910 zł, w tym:

a) kredyt długoterminowy         4.500.000 zł

b) wolne środki               715.910 zł

rozchody                         1.694.233 zł

deficyt budżetu               3.521.677 zł

11) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok - w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową z dnia 30 października  2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Złoty Stok na 2019 rok, doprowadzono do spójności z budżetem wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok;

12) przyjęcia Programu współpracy Gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - celem głównym podjętego programu jest rozwój zakresu i form współpracy Gminy z organizacjami pożytku publicznego.

 

UM Złoty Stok

 

Wasze komentarze

mam duży żal do p.przewodniczącej p.Ruszkowskiej,że nie dotrzymuje słowa,4 lata temu była zszokowana,że wygrał reżim PiSowski,z tego co mieszkańcyStoku pamiętają to ta pani przeszła stan przedzaawałowy,ale zapowiadała,że te 4-lata przeżyje a póżniej wyjedzie i co ???znowu wygrał ten reżimowy PiS a pani Ela spokojnie doi PiS-owską kasę i bierze kasę z dwóch żródeł--emeryturka oświatowa i drugi etat z rady miejskiej??i co Pani Elu ,taki ten PiS to potwór????a doi się kasę z kilku żródeł????co na to mieszkańcy Stoku???

poniedziałek, 04.11.2019 20:14:57 autor: obserwator

Może pani Ela nie wie w którą stronę jechać. Proponuję...
poniedziałek, 04.11.2019 22:00 autor: Towarzysz z PZPR
dzisiaj, 5 godz temu
2
piątek, 31.7.2020 09:33
piątek, 31.7.2020 09:28
środa, 29.7.2020 17:15
28
środa, 29.7.2020 13:03
3
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe