komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

czwartek, 24 września 2020

Gerarda, Ruperta

Letnie baseny i kąpieliska w powiecie w tym roku zamknięte

piątek, 3.7.2020 16:42 , komentarze: 12 , odsłony: 3096
kategorie artykułu:

Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Stoszowice – żadna z gmin nie zdecydowała się w tym roku na uruchomienie basenów otwartych i kąpielisk. Powód? Epidemia koronawirusa i związane z nią rygorystyczne obostrzenia wobec takich obiektów.

fot. pixabay

 

Basen otwarty w Ząbkowicach Śląskich i w Ziębicach, staw kąpielowy w Złotym Stoku i kąpielisko w Srebrnej Górze pozostaną w tym sezonie letnim zamknięte.

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Najwcześniej, bo na początku maja, decyzję o nieotwieraniu basenu letniego odjęło Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji.

- Obowiązujące obecnie obostrzenia, a także brak informacji o choćby przybliżonym terminie, w którym będzie można takie obiekty otwierać powoduje, że nie jest możliwe optymalne, a przede wszystkim bezpieczne przygotowanie obiektu.  Przygotowanie do uruchomienia basenu letniego ruszało już w maju, ale w obecnej sytuacji koszt wydania kilkudziesięciu tysięcy złotych, gdy nie wiadomo czy w ogóle basen będzie mógł funkcjonować jest nieracjonalne. To trudna, ale niezbędna decyzja – poinformowało wtedy ZCSiR.

ZIĘBICE

W Ziębicach zamknięty pozostanie basen miejski. Administrator obiektu, GCEiS, prócz sytuacji epidemiologicznej, za powód podaje niską frekwencję i straty, jakie przyniósł basen miejski w ubiegłym roku.

- W sezonie letnim 2019 mimo wysokich temperatur powietrza oraz pięknej słonecznej pogody mieszkańcy Ziębic sporadycznie korzystali z kąpieliska. Basen Miejski przyniósł straty kilkudziesięciu tysięcy złotych ze względu na stałe wysokie koszty związane m.in. z zatrudnieniem 3 ratowników oraz zakupem niezbędnych środków chemicznych do utrzymania jakości wody zgodnej z wymogami Sanepid-u. Obecna sytuacja epidemiczna wymusiłaby dodatkowy znaczący nakład finansowy na przygotowanie basenu zgodnie z wytycznymi Sanepid-u, co znacząco przewyższałoby kwotę w budżecie Gminy Ziębice zaplanowaną w 2020r. na funkcjonowanie basenu – przekonuje GCEiS w Ziębicach.

SREBRNA GÓRA

Z powodu epidemii koronawirusa nieczynne będzie kąpielisko w Srebrnej Górze. To duży obiekt, który wymaga napełniania ogromną ilością wody, a jego otwarcie wymaga podjęcia działań na długo przed fizycznym otwarciem. Gmina planuje także modernizację obiektu.

- Końcem kwietnia, początkiem maja, kiedy rozważano uruchomienie kąpieliska, sytuacja hydrologiczna w Polsce była zła, zapowiadał się kolejny suchy rok. Również sytuacja epidemiczna na tamten czas wskazywała, że obiekty tej kategorii, będą nieczynne. Dzisiaj również nie wiemy, czy restrykcje związane z pandemią nie zostaną przywrócone. W obliczu trwającej pandemii korzystanie z otwartego obiektu, jakim jest kąpielisko, w którym trudno zapewnić reżim sanitarny, może stwarzać niebezpieczeństwo dla jego użytkowników. Dodatkowo, spełnienie aktualnych wytycznych sanepidu w kontekście trwającej epidemii stanowiłoby dodatkowy koszt, gdzie przede wszystkim musimy brać pod uwagę celowość tych wydatków, które znacząco przewyższyłyby kwotę zabezpieczoną na funkcjonowanie basenu w 2020 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie planowania modernizacji obiektu. Przed nami nowy okres programowania funduszy unijnych, z których całkiem realne jest pozyskanie znacznych środków na realizację tego celu – tłumaczy gmina Stoszowice.

ZŁOTY STOK

Podobną decyzję podjęto w Złotym Stoku, gdzie sytuacja, jest o tyle skomplikowana, że tamtejsze kąpielisko jest naturalnym stawem kąpielowym. CKiP w Złotym Stoku, zarządca obiektu,  nie jest wstanie sprostać szeregowi o nakazów i zakazów ustanowionych w związku z pandemia SARS-Cov-2.

- Największy problem stanowi dla nas wprowadzenie dezynfekcji wody związkami chloru, ponieważ w przypadku naturalnego stawu kąpielowego filtracja wody następuje poprzez filtr mineralno-roślinny, który w przypadku zastosowania związków chloru w stężeniach przewidzianych dla basenów uległby nieodwracalnemu zniszczeniu. Przepisy i wytyczne nakładają na nas ponadto obowiązek wprowadzenia stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników, co w naszym przypadku wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych ratowników. To znacznie podwyższyłoby koszty utrzymania obiektu. Ponadto obowiązek prowadzenia regularnej (kilka razy dziennie) dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci wiązałby się z koniecznością zatrudnienia kolejnego pracownika (w poprzednich latach utrzymaniem czystości w pomieszczeniach socjalnych zajmowała się kasjerka po zamknięciu obiektu). Wytyczne dotyczą także konieczności ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z obiektu, zapewnienia dystansu społecznego pomiędzy użytkownikami oraz ograniczenia pobytu w obiekcie do czasu kąpieli i przebrania się. Staw kąpielowy w Złotym Stoku nie jest typowym obiektem sportowym, a raczej miejscem rekreacji i wypoczynku – osoby korzystające z tego obiektu w latach poprzednich spędzały w nim czasem kilka godzin dziennie. Obecne wytyczne nie przewidują takiej formy wypoczynku, co jest uzasadnione sytuacją epidemiczną – mówi Edyta Zielonka, dyrektor CKiP w Złotym Stoku.

Jak dodaje, na taką decyzję miało również wpływ poważne rozszczelnienie niecki basenowej. W poprzednim sezonie obserwowano znaczne dobowe ubytki wody, a specjalistyczna firma, która dokonuje corocznych uszczelnień niecki już w ubiegłym roku sygnalizowała konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu, co wiąże się z nakładami finansowymi rzędu kilkuset tysięcy złotych. Otwarcie obiektu bez przeprowadzenia remontu wiązałoby się z narastającymi ubytkami dobowymi wody i potrzebą ciągłego jej uzupełniania z sieci wodociągowej, co może spowodować zakłócenia w dostawie wody pitnej dla mieszkańców dużej części miasta, co miało miejsce w latach poprzednich. Istniejące duże ryzyko całkowitej awarii w trakcie sezonu spowodowałoby znaczne straty finansowe.

- W chwili obecnej trwają prace nad dokumentacją projektową, która umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne niezbędne do wykonania remontu niecki stawu. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie udostępnimy mieszkańcom i turystom zmodernizowany i bezpieczny obiekt – kończy zarządca stawu kąpielowego.

 

Wasze komentarze

To tak jak w Kamiencu :))
niedziela, 05.07.2020 08:05 autor: Brodzik
śmiech na sali ze Złotego Stoku będą wozić busem na to mają pieniądze Ale na remont nie ma, warto przypomnieć że obietnicą pierwszej kadencji Burmistrzowej był basen ktoŕy będzie zawsze czynny

sobota, 04.07.2020 13:49:44 autor: zenek

Na wybory otworzą zobaczycie Złoty Stok to padaczka na co...
piątek, 03.07.2020 18:12 autor: zygmunt
Tak to prawda gdy obejmowała swoją funkcje Pani Orczyk to...
sobota, 04.07.2020 14:12 autor: robotnik
Turystyka miała kwitnąć niczym w Las Wgas
sobota, 04.07.2020 18:16 autor: turysta
niedziela, 20.9.2020 14:51
5
czwartek, 17.9.2020 20:53
1
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa