komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 13 czerwca 2021

Lucjana, Antoniego

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

poniedziałek, 6.7.2020 13:59 , odsłony: 1050
kategorie artykułu:

OGŁOSZENIE
 

RADA NADZORCZA ELEKTROTECHNICZNEJ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „ELSIN”
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. B. Prusa 10

ogłasza konkurs na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Elektrotechnicznej Spółdzielni Inwalidów „ELSIN” przy ul. B. Prusa 10 w Ząbkowicach Śląskich w sekretariacie lub elektronicznie na adres kadry@elsin.pl

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu:

 •          ukończenie studiów wyższych II stopnia (preferowane techniczne lub ekonomiczne);
 •          co najmniej 3 letni okres zajmowania stanowiska kierowniczego w dziale technicznym;
 •          co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe;
 •          wiedza z zakresu funkcjonowania Zakładu Pracy Chronionej;
 •          znajomość zagadnień spółdzielczości inwalidzkiej;
 •          znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 •          umiejętność budowania strategii i ich przedkładania na operacyjne plany działania;
 •          konsekwencja w dążeniu do celu, orientacja na wynik, doskonała organizacja pracy;
 •          wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacyjne oraz negocjacyjne;
 •          predyspozycje osobowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem ludzi;
 •          pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 •          niekaralność,
 •          przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe.

Oferta powinna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn.zm.).” 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty:

 •          list motywacyjny wraz z podanym adresem do korespondencji, adresem mailowym i numerem telefonu;
 •          Curriculum Vitae;
 •          dyplom ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje – kserokopie;
 •          dokumenty potwierdzające wymagany okres zatrudnienia – kserokopie;
 •          informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
  6 miesięcy przed złożeniem (lub niezwłoczne dostarczenie po wygraniu konkursu jako uzupełnienie);
 •          oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 •          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego.

List motywacyjny, CV oraz składane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie.

Oferty należy składać do dnia 7 sierpnia 2020 r.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po w/w terminie oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów.

 
piątek, 11.6.2021 11:25
wtorek, 16.9.2014 12:09
czwartek, 3.6.2021 21:24
środa, 2.6.2021 14:58
wtorek, 1.6.2021 12:25
wtorek, 1.6.2021 11:31
poniedziałek, 31.5.2021 14:49
poniedziałek, 31.5.2021 14:50
poniedziałek, 31.5.2021 14:46
poniedziałek, 31.5.2021 11:20
poniedziałek, 31.5.2021 11:19
piątek, 6.4.2018 16:37
środa, 17.3.2021 15:49
poniedziałek, 12.4.2021 09:02
wtorek, 16.9.2014 12:32
wtorek, 16.9.2014 12:30
środa, 11.5.2016 10:29
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Ząbkowice Śląskie