Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi"

środa, 21.9.2022 11:12 0

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać          na formularzu zgłaszania opinii do dnia 31.10.2022 r. w formie:

-     elektronicznej na adres e-mail: k.fudali@zabkowice-powiat.pl

-     pisemnej na adres: Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Konsultowany projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego dostępny jest na stronie internetowej (www.ziemiazabkowicka.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich (www.bip.powiat-zabkowicki.pl).

Koordynatorem współpracy jest Karolina Fudali – Podinspektor w Wydziale Promocji, Oświaty i Rozwoju, tel. 74 816 28 16.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)