Kwalifikacja Wojskowa 2016 w powiecie ząbkowickim

poniedziałek, 29.2.2016 12:11 1450 0

W okresie od dnia 1 do 17 marca 2016 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997 r. O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego, rozplakatowane na terenie gmin Powiatu Ząbkowickiego.

 

Powiatowa Komisja Lekarska urzęduje w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. H. Sienkiewicza 11 i przyjmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gmin, w następujących terminach:

- Ziębice 01-04.03.2016 r.
- Złoty Stok 04.03.2016 r
- Ząbkowice Śl. 07-10.03.2016 r.
- Kamieniec Ząbkowicki 11 i 14.03.2016 r.
- Stoszowice 14.03.2016 r.
- Bardo 15.03.2016 r.
- Ciepłowody 16.03.2016 r.

W dniu 17.03.2016 r. przed Powiatową Komisją Lekarską stają kobiety.

Niezbędne dokumenty:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
• przedstawicielowi gminy:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
• powiatowej komisji lekarskiej:
- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
• wojskowemu komendantowi uzupełnień (dla potrzeb ewidencji wojskowej)
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
- wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz

Komentarze (0)