KWW Marcina Orzeszka: PROGRAM WYBORCZY!

piątek, 12.9.2014 19:15 9413

 

 

RAZEM RZECZYWIŚCIE MOŻEMY WIĘCEJ!

 

                                               PROGRAM  WYBORCZY  2014

 1. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości z dostępem do biura, sprzętu komputerowego, Internetu, porad prawnych w celu wsparcia osób zakładających własną firmę. Pomoc dla przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą oraz rolników w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych.
 2. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 3. Remonty gminnych zasobów mieszkaniowych, modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, zagospodarowanie zdegradowanych podwórek i przestrzeni publicznych.
 4. Uruchomienie bezprzewodowego darmowego Internetu - hot-spotów w obrębie rynku, parku miejskiego, w okolicach Krzywej Wieży oraz krytej pływalni.
 5. Dalsza budowa i modernizacja dróg w mieście i na terenach wiejskich oraz towarzyszącej im infrastruktury.
 6. Utrzymanie sieci publicznych żłobków i przedszkoli oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych, np. języka angielskiego, rytmiki. Utworzenie świetlicy dla dzieci pracujących rodziców. Rozbudowa placów zabaw.
 7.  Kontynuacja dotychczasowych działań w zakresie promocji Gminy Zabkowice Śląskie (także poprzez imprezy masowe).
 8. Ciągłe usprawnianie pracy urzędu poprzez  e-usługi dla mieszkańców i turystów.
 9. Budżet obywatelski z podziałem na cztery osiedla w mieście: Os. Pallotyńskie, Stare Miasto, Os. XX-lecia i Os. Słoneczne, a dla terenów wiejskich – fundusz sołecki.
 10. Wdrożenie  Ząbkowickiej Karty Seniora.
 1. Wprowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta i wsi. Dążenie do przywrócenia połączenia kolejowego: Ząbkowice-Kamieniec-Wrocław.
 2. Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach wiejskich oraz w mieście, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 1. Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe – mini centra nauki „Kopernik”.
 2. Finansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, w tym programu „Umiem pływać.”
 3. Finansowanie stypendiów naukowych, kulturalnych, sportowych dla najzdolniejszych.
 4. Wsparcie stowarzyszeń sportowych, kulturalnych oraz osób niepełnosprawnych.
 5. Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe terenów wokół stadionu i basenu miejskiego oraz zamku. Utworzenie tras dla spacerowiczów, biegaczy, rolkarzy oraz na potrzeby nordic walking. Budowa tras rowerowych na terenie gminy.
 6. Dbałość o zabytki, rewitalizację istniejących obiektów i atrakcji turystycznych.
 1. Kontynuacja budowy placów aktywności ruchowej dla mieszkańców Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich.
 2. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej w Gminie Ząbkowice Śląskie, w tym szczepień.
 3. Ochrona środowiska naturalnego - dalsze usprawnienie segregacji śmieci, energooszczędne oświetlenie, edukacja ekologiczna.

Jeżeli po raz drugi Wyborcy powołają mnie na urząd burmistrza, deklaruję nie tylko realizację powyższych zadań. Wykorzystam każdą możliwość i wszelkie okoliczności do rozwoju naszej Gminy.

Marcin  Orzeszek

Kandydat na Burmistrza Ząbkowic Śląskich

Sfinansowano z KWW Marcina Orzeszka

 

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Okręg nr 1 Krzysztof Kubański

 (Ząbkowice Śl., ulice Kościuszki, Krótka, Rynek)

Lokal wyborczy: Publiczne Gimnazjum nr 2, pl. M. Skłodowskiej-Curie 1

 

Okręg nr 2 - Krzysztof Gnach

(Ząbkowice Śl., Grunwaldzka, Konopnickiej, Plac Jana Pawła II, Poprzeczna, Prusa, Reymonta, Ziębicka 1-24, parzyste 26-32)

Lokal wyborczy: Klub Seniora, ul. Ziębicka 30

 

Okręg nr 3- Piotr Kupiec

(Ząbkowice Śl., Armii Krajowej 1-2, parzyste 4-8, Ciasna 1-7, Dolnośląska, Proletariatczyków, Św. Wojciecha)

Lokal wyborczy: Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Rynek 24

 

Okręg nr 4Dorota Sierka

(Ząbkowice Śl., Armii Krajowej nieparzyste 3-7, od 10 do końca, Botwina, Ciasna od 17 do końca, Kłodzka, Krzywa, Szpitalna)

 Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Krzywa 9

 

Okręg nr 5-   Witold Stolarczyk

(Ząbkowice Śl., 1 Maja 2A-8F, Aliantów, Batalionów Chłopskich, Bonifratrów, Daleka 1-9, Długa, Młynarska, Na Skarpie, Plac Skłodowskiej- Curie, Sienkiewicza, Słowackiego, Strażacka)

Lokal wyborczy: Centrum Terapeutyczne, ul. 1 Maja 15 c

 

 

Okręg nr 6- Ryszard Pawłowski

(Ząbkowice Śl., 1 Maja od 9 do końca, Aleja Niepodległości, Handlowa, Kolejowa, Legnicka, Melioracyjna, Mickiewicza, Przemysłowa, Traugutta, Waryńskiego, Wrocławska 1,6)

Lokal wyborczy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Wrocławska 17

 

Okręg nr 7- Piotr Warzocha

(Ząbkowice Śl., Głowackiego, Orkana 1-14, parzyste 16-24, Strzelińska, Wrocławska nieparzyste 3-9, od 10 do końca)

Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Orkana 32

 

Okręg nr 8- Arkadiusz Wilczewski

(Ząbkowice Śl. Asnyka, Osiedle XX- lecia 17-29, 34-39, 41-46, )

Lokal wyborczy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle XX-lecia 52

 

Okręg nr 9- Bogdan Tkaczyński

(Ząbkowice Śl. Matejki, Orkana nieparzyste 15-31, od 32 do końca, Osiedle XX- lecia 1-15, 30-33, 40, od 47 do końca, Zacisze, Żeromskiego)

Lokal wyborczy: Publiczne Przedszkole nr 4, Osiedle XX-lecia 53

 

Okręg nr 10- Katarzyna Onyśków

(Ząbkowice Śl. Astrowa, Bratkowa, Chabrowa, Daliowa, Działkowca, Dzwonkowa, Fiołkowa, Floksowa, Gożdzikowa, Jasna parzyste 2-38, Jaśminowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Liliowa, Łubinowa, Makowa, Mieczykowa, Nagietkowa, Plac Różany, Rumiankowa, Stokrotkowa, Tulipanowa, Zielona, Ziębicka nieparzyste 37-43, od 44 do końca, Żwirki i Wigury)

Lokal wyborczy: Publiczne Przedszkole nr 5, ul. Ziębicka 34

 

Okręg nr 11- Krzysztof Materak

(Ząbkowice Śl., Diamentowa, Jasna nieparzyste 1A-15, od 46 do końca, Jodłowa, Kusocińskiego, Modrzewiowa, Osiedle Letnie, Powstańców Warszawy od 8 do końca, Rubinowa, Świerkowa)

Lokal wyborczy: Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Powstańców Warszawy 8b,c

 

Okręg nr 12- Dariusz Gancarz

(Ząbkowice Śl., B. Chrobrego, Cukrownicza, Kamieniecka, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Polna, Powstańców Warszawy 2-6, Spokojna, Staszica, Ziębicka nieparzyste 25-33, parzyste 34A-42)

Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska, ul. Kamieniecka 35

 

Okręg nr 14- Stanisław Susz

(Ząbkowice Śl., Bohaterów Getta parzyste 24-38, od 39 do końca, Jagiellonów, Jaracza, Kasztanowa, Kilińskiego, Ludowa, Modrzejewskiej, Okrężna, Piastowska, Plac Solskiego, Św. W. Pallotiego)

Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Piastowska 1

 

Okręg nr 15- Andrzej Dominik

(Stolec)

Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska, Stolec 93

 

Okręg nr 16- Anna Rippel

(Jaworek, Zwrócona)

Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska, Zwrócona 20

 

 

Okręg nr 17- Jacek Górowski

(Braszowice, Grochowiska, Pawłowice, Strąkowa)

Lokal wyborczy: Budynek Wielofunkcyjny, Braszowice 61A

 

Okręg nr 18- Piotr Rogowski

(Olbrachcice Wielkie, Tarnów)

Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska, Tarnów 21

 

Okręg nr 19- Stanisław Płachytka

(Brodziszów, Kluczowa, Koziniec)

Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska, Brodziszów 28

 

Okręg nr 20- Irena Piotrowska

(Rakowice, Siodłowice, Sulisławice, Szklary, Szklary Huta)

Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska. Sulisławice 12

 

Okręg nr 21- Janusz Labok

(Bobolice, Sieroszów)

 Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska, Bobolice 23