Letnie baseny i kąpieliska w powiecie w tym roku zamknięte

piątek, 3.7.2020 16:42 4679 12

Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Stoszowice – żadna z gmin nie zdecydowała się w tym roku na uruchomienie basenów otwartych i kąpielisk. Powód? Epidemia koronawirusa i związane z nią rygorystyczne obostrzenia wobec takich obiektów.

fot. pixabay

 

Basen otwarty w Ząbkowicach Śląskich i w Ziębicach, staw kąpielowy w Złotym Stoku i kąpielisko w Srebrnej Górze pozostaną w tym sezonie letnim zamknięte.

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Najwcześniej, bo na początku maja, decyzję o nieotwieraniu basenu letniego odjęło Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji.

- Obowiązujące obecnie obostrzenia, a także brak informacji o choćby przybliżonym terminie, w którym będzie można takie obiekty otwierać powoduje, że nie jest możliwe optymalne, a przede wszystkim bezpieczne przygotowanie obiektu.  Przygotowanie do uruchomienia basenu letniego ruszało już w maju, ale w obecnej sytuacji koszt wydania kilkudziesięciu tysięcy złotych, gdy nie wiadomo czy w ogóle basen będzie mógł funkcjonować jest nieracjonalne. To trudna, ale niezbędna decyzja – poinformowało wtedy ZCSiR.

ZIĘBICE

W Ziębicach zamknięty pozostanie basen miejski. Administrator obiektu, GCEiS, prócz sytuacji epidemiologicznej, za powód podaje niską frekwencję i straty, jakie przyniósł basen miejski w ubiegłym roku.

- W sezonie letnim 2019 mimo wysokich temperatur powietrza oraz pięknej słonecznej pogody mieszkańcy Ziębic sporadycznie korzystali z kąpieliska. Basen Miejski przyniósł straty kilkudziesięciu tysięcy złotych ze względu na stałe wysokie koszty związane m.in. z zatrudnieniem 3 ratowników oraz zakupem niezbędnych środków chemicznych do utrzymania jakości wody zgodnej z wymogami Sanepid-u. Obecna sytuacja epidemiczna wymusiłaby dodatkowy znaczący nakład finansowy na przygotowanie basenu zgodnie z wytycznymi Sanepid-u, co znacząco przewyższałoby kwotę w budżecie Gminy Ziębice zaplanowaną w 2020r. na funkcjonowanie basenu – przekonuje GCEiS w Ziębicach.

SREBRNA GÓRA

Z powodu epidemii koronawirusa nieczynne będzie kąpielisko w Srebrnej Górze. To duży obiekt, który wymaga napełniania ogromną ilością wody, a jego otwarcie wymaga podjęcia działań na długo przed fizycznym otwarciem. Gmina planuje także modernizację obiektu.

- Końcem kwietnia, początkiem maja, kiedy rozważano uruchomienie kąpieliska, sytuacja hydrologiczna w Polsce była zła, zapowiadał się kolejny suchy rok. Również sytuacja epidemiczna na tamten czas wskazywała, że obiekty tej kategorii, będą nieczynne. Dzisiaj również nie wiemy, czy restrykcje związane z pandemią nie zostaną przywrócone. W obliczu trwającej pandemii korzystanie z otwartego obiektu, jakim jest kąpielisko, w którym trudno zapewnić reżim sanitarny, może stwarzać niebezpieczeństwo dla jego użytkowników. Dodatkowo, spełnienie aktualnych wytycznych sanepidu w kontekście trwającej epidemii stanowiłoby dodatkowy koszt, gdzie przede wszystkim musimy brać pod uwagę celowość tych wydatków, które znacząco przewyższyłyby kwotę zabezpieczoną na funkcjonowanie basenu w 2020 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie planowania modernizacji obiektu. Przed nami nowy okres programowania funduszy unijnych, z których całkiem realne jest pozyskanie znacznych środków na realizację tego celu – tłumaczy gmina Stoszowice.

ZŁOTY STOK

Podobną decyzję podjęto w Złotym Stoku, gdzie sytuacja, jest o tyle skomplikowana, że tamtejsze kąpielisko jest naturalnym stawem kąpielowym. CKiP w Złotym Stoku, zarządca obiektu,  nie jest wstanie sprostać szeregowi o nakazów i zakazów ustanowionych w związku z pandemia SARS-Cov-2.

- Największy problem stanowi dla nas wprowadzenie dezynfekcji wody związkami chloru, ponieważ w przypadku naturalnego stawu kąpielowego filtracja wody następuje poprzez filtr mineralno-roślinny, który w przypadku zastosowania związków chloru w stężeniach przewidzianych dla basenów uległby nieodwracalnemu zniszczeniu. Przepisy i wytyczne nakładają na nas ponadto obowiązek wprowadzenia stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników, co w naszym przypadku wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych ratowników. To znacznie podwyższyłoby koszty utrzymania obiektu. Ponadto obowiązek prowadzenia regularnej (kilka razy dziennie) dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci wiązałby się z koniecznością zatrudnienia kolejnego pracownika (w poprzednich latach utrzymaniem czystości w pomieszczeniach socjalnych zajmowała się kasjerka po zamknięciu obiektu). Wytyczne dotyczą także konieczności ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z obiektu, zapewnienia dystansu społecznego pomiędzy użytkownikami oraz ograniczenia pobytu w obiekcie do czasu kąpieli i przebrania się. Staw kąpielowy w Złotym Stoku nie jest typowym obiektem sportowym, a raczej miejscem rekreacji i wypoczynku – osoby korzystające z tego obiektu w latach poprzednich spędzały w nim czasem kilka godzin dziennie. Obecne wytyczne nie przewidują takiej formy wypoczynku, co jest uzasadnione sytuacją epidemiczną – mówi Edyta Zielonka, dyrektor CKiP w Złotym Stoku.

Jak dodaje, na taką decyzję miało również wpływ poważne rozszczelnienie niecki basenowej. W poprzednim sezonie obserwowano znaczne dobowe ubytki wody, a specjalistyczna firma, która dokonuje corocznych uszczelnień niecki już w ubiegłym roku sygnalizowała konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu, co wiąże się z nakładami finansowymi rzędu kilkuset tysięcy złotych. Otwarcie obiektu bez przeprowadzenia remontu wiązałoby się z narastającymi ubytkami dobowymi wody i potrzebą ciągłego jej uzupełniania z sieci wodociągowej, co może spowodować zakłócenia w dostawie wody pitnej dla mieszkańców dużej części miasta, co miało miejsce w latach poprzednich. Istniejące duże ryzyko całkowitej awarii w trakcie sezonu spowodowałoby znaczne straty finansowe.

- W chwili obecnej trwają prace nad dokumentacją projektową, która umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne niezbędne do wykonania remontu niecki stawu. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie udostępnimy mieszkańcom i turystom zmodernizowany i bezpieczny obiekt – kończy zarządca stawu kąpielowego.

Przeczytaj komentarze (12)

Komentarze (12)

bronek wtorek, 07.07.2020 13:17
Transport do Paczkowa zrobili hahaha na to są pieniądze Złoty...
Brodzik niedziela, 05.07.2020 08:05
To tak jak w Kamiencu :))
zenek sobota, 04.07.2020 13:49
śmiech na sali ze Złotego Stoku będą wozić busem na...
manjek sobota, 04.07.2020 07:59
W Złotym Stoku już rynkiem nie można przejechać bo kostka...
zygmunt piątek, 03.07.2020 18:12
Na wybory otworzą zobaczycie Złoty Stok to padaczka na co...
robotnik sobota, 04.07.2020 14:12
Tak to prawda gdy obejmowała swoją funkcje Pani Orczyk to...
turysta sobota, 04.07.2020 18:16
Turystyka miała kwitnąć niczym w Las Wgas
edek niedziela, 05.07.2020 07:15
Kwitnie tylko na kopalni cała reszta czyli punkt informacji leży...
zorro poniedziałek, 06.07.2020 17:09
Dlatego uważam że do kopalni należy wprowadzić kontrolę po lini
Magda piątek, 03.07.2020 22:17
Szkoda tylko, że droga finansowana przez gminę nie dochodzi do...
Xxx piątek, 03.07.2020 21:26
To będzie w tym roku rekord topielców bo młodzież będzie...
eleonora piątek, 03.07.2020 18:09
Złoty Stok to bronami zagrać. Publikowali informacje że Gwarkiady nie...

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz