komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 12 lipca 2020

Jana, Brunona


Mieszkańcy protestują przeciwko przebiegowi S8 przez Bardo

piątek, 31.5.2019 18:28 , komentarze: 44 , odsłony: 17737
kategorie artykułu:

Mieszkańcy Barda zwierają szeregi, by protestować przeciwko przebiegowi planowanej S8 przez Bardo. W wariantach opracowanych w STEŚ dla Barda zaproponowano cztery przebiegi trasy. Dwa z nich, A1 i A3, wytyczają drogę przez Bardo i Przełom Nysy Kłodzkiej, co zdaniem mieszkańców bezpowrotnie zniczy dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasteczka. Optują za wariantem mijającym Bardo, biegnącym zboczami gór w stronę Dzbanowa i Laskówki. Podkreślają, że mieszkańcy Barda muszą się zmobilizować, zareagować i głośno wypowiedzieć swoje zdanie, póki nie zapadły jeszcze żadne decyzje. 

Mieszkańcy i miłośnicy Barda organizują protest w związku z opublikowanymi przez GDDKiA wariantami przebiegu planowanej drogi S8 przez Bardo i Przełom Nysy Kłodzkiej. Dwa z czterech planowanych wariantów tej drogi mają przebiegać bezpośrednio przez Bardo, w tym przez cenne przyrodniczo obszary Natura 2000, Przełom Nysy Kłodzkiej i zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Obryw Skalny", niszcząc przy tym krajobraz, zabytki i przyrodę - główne atuty tej dolnośląskiej miejscowości. Jak mówią mieszkańcy, nikt nie jest przeciwko S8, ta droga jest niezbędna i potrzebna, ale nie w tych dwóch destrukcyjnych dla Barda i jego walorów wariantach. Mieszkańcy argumentują, że najbardziej optymalnym wariantem jest wariant omijający Góry Bardzkie od wschodu, dłuższy, ale pozwalający zachować krajobraz i przyrodę w myśl polskiego przysłowia „wilk syty i owca cała”.

6 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie zaplanowane są konsultacje i spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące przebiegu drogi S8 przez Góry Bardzkie. Wszyscy mieszkańcy, którzy nie chcą przebiegu planowanej S8 według wariantów A1 i A3, powinni przyjść i wyrazić swoje zdanie, by zostało ono usłyszane i wzięte pod uwagę.

Trzy warianty S8 w okolicach Barda: A1 - przez Obryw Skalny - krzyż na urwisku, ruiny zamku średniowiecznego i dolną część drogi krzyżowej oraz kaplic boleści, A3 - przez Wzgórze Różańcowe, Miejsce Hrabiowskie i Opolnicę a w niej między innymi przez Ekoosadę i A2 - droga mijająca Bardo, idąca zboczami gór w stronę Dzbanowa i Laskówki - przebieg tej drogi od dawna wpisywany jest w dokumenty strategiczne Gminy Bardo. Który wariant będzie wybrany zależy od nas! Od nas zależy czy stracimy bezpowrotnie krajobraz Barda, turystów, pielgrzymów! Powiedzmy NIE wariantom S8 przez Bardo. Zapraszamy na spotkanie 6 czerwca 2019 roku o godz, 16.00 do sali CKiB w Bardzie, ul. Kolejowa 12. W tym dniu przedstawiciele GDDKiA prezentować będą przebieg różnych wariantów. Pokażmy nasz sprzeciw dla S8 przez Bardo! – zachęcają działacze Bardzkiej Pozytywki, którzy zaangażowali się w protest wspólnie z pasjonatem i popularyzatorem lokalnej historii Tomaszem Karamonem, ekologami i mieszkańcami miasta.

 

Już teraz mieszkańcy podpisują ankiety z poniższym protestem:

"Bardo jest miastem o unikatowej wartości krajobrazowej, przyrodniczej i kulturowej w skali całego kraju. Specyfiką krajobrazu Barda otoczonego ze wszystkich stron Górami Bardzkimi jest integralne powiązanie historycznego, średniowiecznego układu osadniczego związanego z początkami polskiej państwowości na Śląsku (gród chroniący przejścia przez Nysę Kłodzką i Przełom Nysy Kłodzkiej wymieniany po raz pierwszy już w 1096 r.) oraz ośrodka kultu religijnego związanego z Figurą Matki Bożej Bardzkiej - najstarszej drewnianej rzeźby w Polsce (XI w.).

Wartości krajobrazu, środowiska przyrodniczego i kulturowego, tworzące harmonijną całość, rozwijanie, pielęgnowane i kultywowane od wieków przy udziale wielu narodów, kultur i religii, przy współudziale lokalnej społeczności, stanowią o turystycznej atrakcyjności Barda i są podstawą rozwijania gospodarki opartej na obsłudze ruchu turystycznego i pielgrzymkowego.

Dowodem wyjątkowości w/w walorów jest objęcie Gór Bardzkich po północnej i południowej stronie Barda oraz Przełomu Nysy Kłodzkiej obszarem Natura 2000. Obszar miasta obejmujący masyw Kalwarii z Obrywem Skalnym podlega ochronie jako strefa krajobrazu kulturowego. W 2008 r. Obryw Skalny uchwałą Rady Miejskiej został powołany ponadto zespołem przyrodniczo-krajobrazowym w celu szczególnej ochrony jego wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych jako strefy ekspozycji panoramy Barda i Przełomu Nysy Kłodzkiej. Realizacja drogi S8 w wariancie A1 i A3 uniemożliwi ponadto wpisanie najcenniejszych zabytków Barda jako krajobrazu kulturowego na listę pomników historii – najcenniejszych i najważniejszych obiektów i obszarów zabytkowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Następstwem budowy planowanej drogi S8 w szczególności w destrukcyjnym wariancie A1, a także A3 będzie nieodwracalne naruszenie kluczowych struktur krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Barda (stanowiących wyznacznik i wyróżnik krajobrazowy w skali kraju). Trwale zostanie zniszczony Obryw Skalny, ruiny średniowiecznego zamku poniżej Obrywu Skalnego związane z początkami historii naszej miejscowości, zniszczona zostanie dolna część Drogi Kalwaryjskiej na szczyt Kalwarii i znacznemu przeobrażeniu w efekcie prowadzonych robót ulegną zbocza i stoki Góry Bardzkich w bezpośredniej bliskości Barda.

W/w warianty niosą też nie dające się wycenić skutki społeczne związane z rozbiciem lokalnej społeczności, zniszczeniu więzi społecznych opartych na związku z miejscem zamieszkania, na współdziałaniu w ramach organizacji pozarządowych, które umacniają poczucie tożsamości i budowanie kapitału społecznego, a przede wszystkim znaczące osłabienie Barda i jego wartości marketingowej wynikającej z posiadania unikatowych w skali kraju zabytków, przyrody, a przede wszystkim krajobrazu kulturowego obejmującego panoramę Barda i Przełomu Nysy Kłodzkiej.

Zniszczenie walorów krajobrazowo-widokowych w obu wariantach poprzez stworzenie dominant w postaci wiaduktów, tuneli, nasypów, które zdeformują krajobraz nie może spotkać się z akceptacją lokalnej społeczności. Nie można wyrazić zgody na zniszczenie wartościowych struktur i elementów środowiska przyrodniczego poprzez m.in. całkowitą lub częściową likwidację siedlisk licznych zwierząt i roślin, w tym naruszenie ekosystemów objętych ochroną na obszarze Natura 2000 „Góry Bardzkie” oraz „Przełom Nysy Kłodzkiej”.

Bardo ma za sobą w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele prób zniszczenia jego walorów krajobrazowych i kulturowych. Np. w latach 80/90-tych doprowadzono do zmiany zatwierdzonej już dokumentacji na nadziemny przebieg przez Bardo wodociągowej magistrali „Sudety”, której rura o średnicy 1m na kilkumetrowych betonowych podporach zniszczyłaby krajobraz miasteczka. W wyniku uporu, protestów i kontrpropozycji magistrala znalazła się pod ziemią, w tym dwukrotnie pod rzeką. Ten sam upór doprowadził do uratowania przed degradacją panoramy Barda. Na doskonale eksponowanym Wzgórzu Różańcowym upatrzono sobie lokalizację i uzyskano pozwolenie na budowę wielopiętrowego, typowego na tamte czasy hotelu robotniczego. Udało się go nie tylko zmniejszyć, ale również przenieść w miejsce neutralne krajobrazowo. Przykłady takich działań można by mnożyć. Wystarczy przypomnieć plany PKP z 2015 r. zmierzające do wybudowania w samym centrum Barda, na osi widokowej, 42 metrowej wieży telekomunikacyjnej. Dzięki uporowi i zaangażowaniu mieszkańców udało się zmienić tę decyzję.

Droga S8 jest potrzebna i konieczna, ale nie w wariantach A1 i A3 trwale niszczących krajobraz i walory Barda oraz Przełomu Nysy Kłodzkiej. Nie może być zgody na „poświęcenie” w/w walorów tylko i wyłącznie dla skrócenia przebiegu planowanej drogi przez Przełom Nysy Kłodzkiej. Począwszy od lat 90-tych XX w. przebieg planowanej drogi ekspresowej przez teren Gminy Bardo był ujęty w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w wariancie zgodnym z zaproponowanym wariantem A2. W tym wariancie (tj. A2) w Gminie Bardo droga funkcjonuje w świadomości lokalnej społeczności już od ponad 30 lat. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie zgodne z wieloletnimi planami wokół którego powinna toczyć się dyskusja i dalsze prace".

 

 grafika: SIS Bardzka Pozytywka i Bardo - na tropie tajemnic historii

 

 

Wasze komentarze

Bardzo to obskurne szare i ponure miasto o ile można...
wtorek, 04.06.2019 18:25 autor: KAT
Bardo Miasto cudów..... cud, że się tam takie barany uchowały....
poniedziałek, 03.06.2019 16:18 autor: zebol
Drogę wam zrobią za 30 lat . To pewne ....
niedziela, 02.06.2019 21:28 autor: Radny
Nie ma drogi jest płacz, chcą zrobić drogę też płacz...
sobota, 01.06.2019 22:02 autor: tyrlytyty
Walczcie dalej żeby nie było drogi a puzniej będziecie płakać...
sobota, 01.06.2019 10:56 autor: Mieszkaniec
Ile płacą za metr kwadratowy ziemi pod drogę ktoś wie
niedziela, 02.06.2019 13:19 autor: Domel
A co wy się tak palicie z tą drogą. ...
niedziela, 02.06.2019 19:19 autor: Radny
Zaorac to bardo wiecej tam meneli jak w zabkowicach
piątek, 31.05.2019 21:14 autor: Obserwator
Menel to cię zrobił
niedziela, 02.06.2019 13:15 autor: Var
Rewelacja, dawać S8 przez gminę Złoty Stok :)
piątek, 31.05.2019 19:01 autor: Kopur
To jest debilizm... Już niebezpiecznie jest w tym momencie, a...
piątek, 31.05.2019 19:38 autor: Mieszkaniec Złotego Stoku
Zawsze można pojechać starą, krótszą drogą.
sobota, 01.06.2019 19:07 autor: Prawy i Sprawiedliwy
Skoro jesteś taki mądry to podpisz się z imienia i...
piątek, 31.05.2019 20:04 autor: Mars
Ty platwusie nie wiesz ze jest Rodo bekarcie z pisu
piątek, 31.05.2019 21:13 autor: Mieszkaniec barda
Może dla Ciebie śmieszne, dla innych niezwykle urokliwe, a ten...
piątek, 31.05.2019 20:08 autor: mieszkaniec
To nie tylko urok miasteczka, ale miejsca pracy. Gdy powstanie...
piątek, 31.05.2019 20:12 autor: franek nowak
a ciekawe jak to będzie w Ząbkowicach: z jednej strony...
piątek, 31.05.2019 21:03 autor: tutejszy
Witam. Potrzebna jest droga kat. A a nie kat S....
piątek, 31.05.2019 21:10 autor: drogowiec
środa, 8.7.2020 13:23
środa, 8.7.2020 09:02
wtorek, 7.7.2020 08:43
sobota, 4.7.2020 11:00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe