Naucz się udzielać pierwszej pomocy!

środa, 1.10.2014 13:33 2451 0

BEZPŁATNE SZKOLENIA / WARSZTATY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
dla mieszkańców obszaru LGD „Qwsi” w ramach projekt „BEZPIECZNY POWIAT ZĄBKOWICKI - zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i organizację pikniku z udziałem służb ratowniczych”.

Program szkoleń jest zgodny z aktualnymi standardami European Resuscitation Counsil i Krajowej Rady Resuscytacji. Kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Szkolenia realizowane będą w 16 osobowych grupach, w 2 terminach:

16.10-17.10.2014  w godz. 8.00-16.00 (Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich)

23.10-24.10.2014 w godz. 8.00-16.00 (Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich)

Zgłoszenia udziału w szkoleniach przyjmowane będą do 10.10.2014 r. drogą e-mai na adres:andrzej.rapacz@zabkowice-powiat.pl lub osobiście w Wydziale Promocji Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.
 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!!

Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu - Andrzej Rapacz, tel. 74 816 28 16

Dodaj komentarz

Komentarze (0)