komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

poniedziałek, 25 marca 2019

Marioli, Wieczyslawa

Nawet 5 000 zł do wzięcia z Dolnośląskich Małych Grantów

piątek, 15.3.2019 09:02 , komentarze: 0 , odsłony: 303
kategorie artykułu:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór do programu Dolnośląskie Małe Granty. Celem programu jest wzmocnienie postaw obywatelskich, a szczególnie zwiększenia jakości oraz ilości działań będących odpowiedzą na lokalne potrzeby i problemy mieszkańców Dolnego Śląska oraz aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Działanie musi się mieścić w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:

1. Podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. Turystyki i krajoznawstwa;
10. Promocji i organizacji wolontariatu;
11. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. Działalności na rzecz osób z niepełno sprawnościami;
14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
15. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16. Inne.

O dotacje mogą ubiegać się grupy nieformalne – grupa lokalna wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.

Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 złotych. Wnioski o dotacje można składać od 20.03.2019 do 08.04.2019. Projekty można realizować w okresie od 06.05.2019 do 31.08.2019.

Wnioski można składać elektronicznie na stronie internetowej - TUTAJ
W przypadku braku stałego dostępu do Internetu, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej i przesłanie pocztą, lub osobiste dostarczenie na poniższy adres:

Biuro Projektu Dolnośląskich Małych Grantów
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław.
Więcej informacji dotyczących naboru wraz z regulaminem konkursu oraz załącznikami dostępnych jest TUTAJ

 

 

 

Wasze komentarze


wczoraj, 12 godz temu
piątek, 22.3.2019 09:11
1
piątek, 22.3.2019 08:54
1
piątek, 22.3.2019 08:47
czwartek, 21.3.2019 08:51
3
środa, 20.3.2019 12:31
środa, 20.3.2019 09:16
wtorek, 19.3.2019 14:53
wtorek, 19.3.2019 09:22
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Z?bkowice ?l.
ZGK Z?bkowice ?l.