Nowa radna w gminie Bardo

piątek, 29.7.2022 10:11 2570 0

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Bardzie 28 lipca Katarzyna Janiga złożyła ślubowanie na radnego. Została ona radną Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 5 i objęła mandat po zmarłym Leszku Kłosowskim.

Miejska Komisja Wyborcza sporządziła protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Miejskiej w Bardzie.

W związku z tym, że liczba kandydatów zarejestrowanych była równa liczbie wybieranych radnych na podstawie art. 380 ustawy z dnia 05 stycznie 2011 r.- Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 5 głosowania do Rady Miejskiej w Bardzie nie przeprowadzono, a za wybranego na radnego uznaje się kandydata z listy KWW Szansa Dla Gminy – Katarzynę Reginę Janiga.

28 lipca 2022r.  Katarzyna Janiga złożyła ślubowanie radnego i tym samym dołączyła do radnych Rady Miejskiej w Bardzie zastępując w tej funkcji zmarłego Leszka Kłosowskiego.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)