Nowy nauczyciel mianowany w powiecie ząbkowickim

piątek, 30.12.2022 13:47 1803 0

W dniu 30 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Po złożeniu ślubowania, akt mianowania otrzymała pani mgr Izabela Wojtałowicz–Tabor – nauczyciel w Zespole Szkól Specjalnych w Opolnicy.

Wręczenia aktu dokonał Pan Starosta Roman Fester. Starosta pogratulował osiągniętego sukcesu i podziękował za dotychczasową pracę z dziećmi i młodzieżą. Życzył również kolejnego awansu zawodowego oraz realizacji dalszych planów zawodowych, satysfakcji z wykonywanego zawodu nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Serdecznie gratulujemy.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)