Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni. Бібліотекадлякожного. Різні. Рівні. Важливі

wtorek, 24.1.2023 10:18 0

Od lutego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śląskich rozpoczną się nowe zajęcia w ramach projektu “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”, który umożliwi dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.  Prowadzone będą również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych. Ząbkowicka biblioteka otrzyma także wsparcie merytoryczne i finansowe, sprzęt niezbędny do realizacji programu - w tym komputery, zestawy muzyczne i edukacyjne. W ramach projektu powstanie również Cyfrowe Centrum Edukacji, czyli przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela. 

Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

«Бібліотекадлякожного. Різні. Рівні. Важливі» – цеінноваційнийсоціально-освітнійпроект,якийнадаєможливістьмолодітадітямяк з України, так і з Польщіспільнонавчатися,розважатисятабудуватидружнівзаємовідносини. Проектпередбачаєвивчення і вдосконаленняпольськоїтаукраїнськоїмови, основипрограмування,захоплюючімузичні, руховізаняттята з образотворчогомистецтва, а такожклубизнаньзаметодикою P2PU таTeamUp. Бібліотекиотримуютьметодичнутафінансовупідтримку, зокремаобладнання, необхіднедляреалізаціїпроекту – комп’ютери,інтерактивніроботи, музичнітанавчальнікомплектитощо. БібліотекитакожстворюютьЦифровіцентриосвіти, тобтопростірдлядистанційногонавчання в онлайн-школідлядітейтамолоді з України, але в стаціонарнійформі, щозабезпечуєінтеграціютаконтакти зоднолітками, а такожнауково-методичнупідтримкудлявикладача. ПроектреалізуєтьсяміжнародноюгуманітарноюорганізацієюSave the Children International таФундацієюрозвиткуінформаційногосуспільства.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)