komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 7 lipca 2020

Cyryla, Estery


Obowiązkowy „SPLIT PAYMENT” od 1 listopada 2019r.

niedziela, 17.11.2019 12:24 , komentarze: 0 , odsłony: 555
kategorie artykułu:

Do 31 października 2019r. wszyscy podatnicy dokonując płatności za fakturę mieli prawo do dokonywania wyboru, czy opłacić ją z wykorzystaniem „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP) – zwanym również „split payment”, czy w inny, tradycyjny sposób.

Z dniem 1 listopada 2019r. nastąpiły zmiany, gdyż dodane zostały przepisy określające obowiązkowe stosowanie MPP, którymi została objęta pewna grupa podatników. W grupie tej znajdują się podatnicy, którzy będą dokonywać płatności za fakturę z wykazaną kwotą VAT, której wartość brutto przewyższa kwotę 15.000zł, a otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Na liście tej znalazły się między innymi: paliwa, stal, węgiel, odpady/złom, folia stretch, smartfony i tablety czy usługi budowlane. Wystawca faktury spełniającej powyższe warunki będzie zobowiązany do zamieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. W związku z powyższym od 1 listopada przestaje funkcjonować tzw. „mechanizm odwrotnego obciążenia”.

Podatnikom naruszającym obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem MPP organy podatkowe będą mogły ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości do 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Natomiast korzystną zmianą regulacji związanych ze stosowaniem MPP jest umożliwienie podatnikom dokonywania przelewów zbiorczych oraz dokonywania płatności przed wystawieniem faktury, tzw. „zaliczek”. Od 1 listopada 2019r. podatnicy, którzy będą dokonywali dostawy towarów lub usług, o których mowa w załączniku nr 15 ustawy o VAT oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są zobowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzony w walucie polskiej. Wprowadzono również nowe możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Od 1 listopada ze środków zgromadzonych na rachunku VAT zapłacić można oprócz podatku VAT wynikającego z faktur oraz podatku VAT podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, również należny podatek PIT, CIT (oraz zaliczki), podatek akcyzowy oraz składki ZUS.

Więcej informacji odnośnie zmian wprowadzonych 1 listopada 2019r. dotyczących stosowania mechanizmu podzielonej płatności na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/od-1-listopada-mpp-obowiazkowy-dla-wybranych-transakcji/    

Zachęcamy również do zapoznania się z Mechanizmem Podzielonej Płatności (MPP) i sprawdzenia kogo dotyczy oraz w jaki sposób funkcjonuje: https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp/ 

 

Wasze komentarze

sobota, 4.7.2020 11:00
wtorek, 30.6.2020 20:28
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele