komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 5 lipca 2020

Marii, Antoniego


Od września drożej za śmieci w gminie Ciepłowody

poniedziałek, 12.8.2019 09:11 , komentarze: 2 , odsłony: 1213
kategorie artykułu:

Mieszkańcy gminy Ciepłowody od 1 września zapłacą więcej za odbiór odpadów. Za śmieci segregowane będzie to 18 zł od osoby w gospodarstwie domowym, za niesegregowane 30 zł.

 fot. ilustracyjne

 

Od dnia 1 września 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina obowiązują nowe stawki opłaty jak i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr II/11/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3951).

Stawka dla odpadów segregowanych: 18,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Stawka dla odpadów zmieszanych: 30,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie. Zmiana stawek nie wymaga składania korekty deklaracji. Należna opłata za miesiąc wrzesień 2019 r. płatna do 15 września 2019 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr II/12/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3952) od dnia 1 września 2019 r. dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wprowadzone zostanie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100% na szóstą i każdą kolejną osobę w rodzinie posiadającej ww. Kartę. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w ramach Karty Dużej Rodziny jest złożenie do Biura Związku prawidłowo wypełnionej deklaracji (formularz DO-1) w terminie do 14.09.2019 r. lub w ciągu 14 dni od nastąpienia zmian(Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3953).

W przypadku dokonania korekt deklaracji w wyniku, których zmianie ulegnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwotę wynikającą z ostatniej korekty. Z tego tytułu nie wysyłamy ponownie blankietów opłat.

Z uwagi na trwające prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ingerować będzie w wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na przesłanych blankietach wskazano stawki jedynie w okresie lipiec - wrzesień 2019 r. Kwoty płatności za pozostałe miesiące należy uzupełniać samodzielnie.

Powodem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są stale rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wprowadzane obowiązującym prawem zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Koszty wzrastają systematycznie od roku 2013, a główne czynniki mające wpływ na koszty systemu to:

- wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych - głównie z uwagi na zmianę systemu gospodarowania odpadami w roku 2018 z 3 na 5-cio pojemnikowy, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;

- wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – koszty składowania (które rosnąć będą również w kolejnych latach, a wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska) oraz przyjmowania surowców w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;

- ciągły wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku.

 

Wasze komentarze

W związku z taką podwyżka cen może by warto było...
poniedziałek, 12.08.2019 20:37 autor: Mieszkaniec
Mieszkańcu 8 zeta za osobe to było w 2010 roku...
poniedziałek, 12.08.2019 22:23 autor: Grażynka z Niemczy
sobota, 4.7.2020 11:00
wtorek, 30.6.2020 20:28
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa