Opaski bezpieczeństwa dla seniorów gminy Stoszowice

wtorek, 19.7.2022 11:03 233 0

Gmina Stoszowice ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II (opaski bezpieczeństwa) Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany jest do osób wieku 65 lat i więcej zamieszkujących teren Gminy Stoszowice, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest bezpłatny.

Mieszkańcy Gminy Stoszowice zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami (druki w załączeniu). Wypełnione formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Gminy w Stoszowicach w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Nabór będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa” (30 sztuk).

Więcej informacji pod numerem telefonu 74 816 45 10

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)