komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

piątek, 26 lutego 2021

Miroslawa, Aleksandra

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ząbkowickiego w 2021

czwartek, 18.2.2021 10:15 , komentarze: 0 , odsłony: 158
kategorie artykułu:

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego (uchwała nr 190/2021 z dnia 16.02.2021 r.)

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2021 r.

W ZAKRESIE: 

a)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

b)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

c)      ratownictwo i ochrona ludności,

d)      działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,

e)      kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania objęte konkursem, zgodnie ze statutem.  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 r. wynosi: 70.000 zł
w tym:


Termin składania ofert:

 Ofertę, na obowiązującym wzorze, należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

z wyraźnym opisem koperty:

- nazwa i adres organizacji pozarządowej;

- adnotacja: „Konkurs na realizację zadania publicznego w 2021 roku”;

- numer zadania, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem

w terminie do 12 marca 2021 r. Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śląskich. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie: Karolina Fudali, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie,  tel. 74 816 28 16.

 

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Powiatu Ząbkowickiego: www.zabkowice-powiat.pl

oraz na Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.

 

 

Wasze komentarze

wtorek, 23.2.2021 11:07
poniedziałek, 22.2.2021 09:30
poniedziałek, 22.2.2021 09:19
poniedziałek, 22.2.2021 09:21
poniedziałek, 22.2.2021 09:05
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.