Pasowanie na Czeladnika w Ząbkowicach Śl.

poniedziałek, 13.10.2014 09:45 2514 0

6 października, odbyło się X Pasowanie na Czeladnika w zawodzie. Podczas uroczystości, która miała miejsce w auli Liceum Ogólnokształcącego, 14 absolwentów 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. otrzymało świadectwa czeladnika.

Pasowanie na Czeladnika w zawodzie, to wydarzenie organizowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. Współczesna uroczystość nie tylko nawiązuje do wielowiekowej tradycji, ale również nadaje dużą rangę kwalifikacjom będącą przepustką do kariery zawodowej młodego człowieka, pozwalając żyć z pracy własnych rąk.

 

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli między innymi: dyrektor szkoły zawodowej, starszyzna Cechowa, mistrzowie szkolący ,nauczyciele, kadra OHP oraz rodzice osób pasowanych.

Podczas uroczystości, Starszy Cechu–Jan Jabłoński mianował jak tradycja nakazuje Szablą im. Jana Kilińskiego (najwyższym odznaczeniem w rzemiośle)  nowych czeladników, absolwentów 3-letniej szkoły zawodowej, kształcącej w następujących zawodach:, malarz-murarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, fryzjer, stolarz, kamieniarz, piekarz, cukiernik oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych . Do grona rzemieślników dołączyły 14 osób.

Prowadząca uroczystość zachęcała młodych adeptów cechu aby kontynuowali tradycje rzemieślnicze i w przyszłości otwierali  nowe warsztaty oraz tworzyli kolejne miejsca pracy. Na zakończenie młodzież z ZSZ CRRiMP zaprosiła zgromadzonych na cześć artystyczną.

Wszystkim młodym czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z uzyskania tytułu zawodowego i życzymy, by udało im się rozpocząć i prowadzić działalność na własny rachunek.

 

Zdobycie tytułu czeladnika to pierwszy krok do otwarcia w przyszłości własnego warsztatu i zostania pracodawcą.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)