Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu Ząbkowickiego

piątek, 7.11.2014 12:40 3757 2

Dobiega końca IV kadencja Rady Powiatu Ząbkowickiego. 16 listopada 2014 r. mieszkańcy Ziemi Ząbkowickiej wybiorą w wyborach powszechnych nowych radnych na czteroletnią kadencję. Ci spośród siebie wybiorą zarząd powiatu oraz starostę. Nadszedł więc czas na podsumowanie tego wszystko, czego udało się dokonać w mijającym okresie. Będzie to podsumowanie rzeczowe i odzwierciedlające szczególnie inwestycje, których w latach 2010-2014 nie brakowało. „Okres tej kadencji to czas dynamicznego rozwoju i zmian w naszym powiecie” – komentuje Starosta Ząbkowicki Roman Fester.

Inwestycje drogowe

Podstawą rozwoju każdego regionu czy to w Polsce, czy na świecie jest bez wątpienia infrastruktura drogowa. W przeciągu czterech lat udało się gruntownie przebudować lub zmodernizować około 50 km dróg powiatowych. Największe inwestycje dotyczyły przebudowy dróg od krajowej 8 do Budzowa (9,17 km za ogólna kwotę 6.200.000 zł) oraz z Ząbkowic śląskich do Henrykowa (18,15 km za ogólną kwotę 9.770.000 zł). W obu przypadkach powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Oprócz inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich powiat także remontował drogi z rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówek” np. doga w Olbrachcicach Wielkich i Tarnowie oraz w Ciepłowodach. Remonty dróg powiatowych były również wykonywane w ramach programu usuwania skutków powodzi, z rezerwy budżetu państwa, a także na podstawie montażu finansowego z gminami i partnerstwa publiczno-prywatnego (np. droga w Grochowej do krajowej 8 tzw. „Babiarka”). Gruntownie przebudowano 6 mostów (np. w Ożarach), a także zmodernizowano przepusty drogowe, chodniki, mury oporowe w kilku miejscowościach powiatu ząbkowickiego.

Szkolnictwo i termomodernizacja

Jednym z głównych zadań własnych powiatu jest szkolnictwo ponadgimnazjalne i specjalne. W minionej kadencji przeprowadzono największą inwestycję w historii powiatu, a mianowicie termomodernizację obiektów użyteczności publicznej o łącznej wartości 9.249.979,77 zł. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmował wymianę instalacji co. i źródła ciepła, ocieplenie ścian budynków, wymianę stropów, remonty elewacji, wymianę okien i drzwi. Inwestycje te udało się przeprowadzić w obiektach: ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, SOSW w Ząbkowicach Śląskich, DWD w Bardzie, ZSP i internacie w Ziębicach. Przy szkołach ponadgimnazjalnych powstały boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową, a w LO Ząbkowice Śląskie nowa siłownia.

Przeciwdziałanie bezrobociu

Prawie 60 mln zł powiat ząbkowicki zdobył i przeznaczył na aktywizację zawodową bezrobociu. Szereg programów, szkoleń, spotkań informacyjnych, giełd pracy i innych instrumentów walki z bezrobociem przez cztery lata dały wymierne rezultaty. Ich efektem jest spadek bezrobocia o 5 % i mimo, że jest ono nadal wysokie powiecie ząbkowickim to tendencja z roku na rok jest malejąca.

Promocja turystyki i Ziemi Ząbkowickiej

Ważną gałęzią gospodarki powiatu ząbkowickiego jest turystyka. Z racji urozmaiconego ukształtowania terenu, a także walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Ząbkowickiej powiat realizował szereg zadań służących promocji regionu jako atrakcyjnego turystycznie. Oprócz promocji w postaci wydawania i kolportowania kilkudziesięciu tysięcy materiałów promocyjnych na różnych targach turystycznych, imprezach masowych i eventach organizowano również imprezy tematyczne. Powiatowy Rajd Rowerowy co roku przyciąga w różne regiony Powiatu Ząbkowickiego średnio 500 amatorów jednośladów, którzy poznają trasy rowerowe oraz atrakcje okolicy. Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej promują potencjał gospodarczy regionu, a piknik ratowniczy, który podsumowuje kursy nauki pierwszej pomocy służy wzrostowi bezpieczeństwa w powiecie, jak i świadomości potrzeby niesienia pierwszej pomocy.

Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i OPP

Powiat Ząbkowicki od trzech lat realizuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także wspiera aktywnie stowarzyszenia działające na terenie powiatu. Corocznie kilkadziesiąt imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych jest wspierana przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego. Przykładem mogą być Rajdy Piesze Ziemi Ząbkowickiej organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej, Memoriał im. Janusza Bujnowicza w Szachach, Dolnośląski Przegląd Zespołów Artystycznych KGW i wiele innych.

 

Starostwo Powiatowe

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

ja niedziela, 09.11.2014 16:15
I ratownictwo medyczne na skraju upadku stare,wyjezdzone karetki które nie...
sobota, 08.11.2014 20:45
Trzeba jeszcze koniecznie dodać wspaniały stan komunikacji publicznej na terenie...