Policjanci rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej

czwartek, 29.9.2022 15:08 249 0

Czym jest demoralizacja? Co to jest czyn karalny? Jakie konsekwencje za swoje zachowanie może ponieść nieletni? To tematy, o których z młodzieżą rozmawiała policjantka w szkole zawodowej Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich.

Niejednokrotnie młodzi ludzie popełniają czyny karalne nie mając świadomości, że zdarzenie, w którym biorą udział nosi znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie zdają sobie oni sprawy z konsekwencji prawnych w przypadku popełnienia czynu karalnego.

Wyjaśnienie pojęć takich jak demoralizacja, czyn karalny oraz przedstawienie odpowiedzialności nieletnich za te czyny było tematem prelekcji przeprowadzonej przez funkcjonariuszkę w dniu 27 września w szkole zawodowej Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich. Młodzież dowiedziała się również co grozi im za niezgodne z prawem zachowania, począwszy od najłagodniejszych środków wychowawczych stosowanych przez sądy, do tych najcięższych jak pobyt w zakładzie poprawczym lub zakładzie karnym. Profilaktyka prowadzona przez ząbkowickich policjantów ma na celu zwiększyć świadomość nieletnich a jednocześnie uświadomić, że młodzież przed osiągnięciem pełnoletności również ma obowiązki i musi przestrzegać reguł prawa.

KPP Ząbkowice Śl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)