Ponad 215 000 zł na Fundusz Sołecki gminy Bardo w 2022 roku

czwartek, 23.12.2021 18:15 2082 1

Rada Miejska Barda w czwartek 23 grudnia przyjęła budżet gminy na 2022. Przeznaczono w nim 215 741,57 na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

Podział Funduszu Sołeckiego prezentuje się następująco:

 

BRZEŹNICA 35 747,70 zł

 • Zakup podpór stabilizacyjnych dla pojazdu wozu strażackiego – 5000 zł

 • Utrzymanie zieleni – 2500 zł

 • Organizacja imprez sołeckich - 5 247,70 zł

 • Wymiana elementu na placu zabaw – 10 000 zł

 • Łapacze na boisko sportowe – 13 000 zł

DĘBOWINA 15 410, 16 ZŁ

 • Droga w Dębowinie – dokumentacja, oświetlenie uliczne, odwodnienia, utwardzenie poboczy, murki oporowe – 8300 zł

 • Konserwacja kosy spalinowej, paliwo olej, żyłka – 610,16 zł

 • Organizacja imprez sołeckich – 4500 zł

 • Remont świetlicy – 2000 zł

DZBANÓW 19 09,54 ZŁ

 • Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej – 400 zł

 • Zakup nasion trawy i materiałów przeznaczonych do konserwacji, utrzymanie kamer na boisku – 1000 zł

 • Organizacja imprez sołeckich – 2709,54 zł

 • Wykonanie odwodnienia ściany południowej świetlicy, zamontowanie parapetów – 15 000 zł

 • Koszenie boiska – 600 zł

GROCHOWA 23 187,70 ZŁ

 • Utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych – 3 187,70 zł

 • Organizacja imprez sołeckich – 6000 zł

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 000 zł

 • Zakup lamp grzewczych (gazowych) ogrodowych na plac – 3000 zł

 • Zakup drewno do ogniska – 1000 zł

JANOWIEC 15 941,54 zł

 • Zakup paliwa do kosy, materiałów eksploatacyjnych – 500 zł

 • Zakup roślin, nawozów – 941,54 zł

 • Pielęgnacja zieleni, usługi stolarskie, transport – 2150 zł

 • Imprezy sołeckie – 6700 zł

 • Ludowy Amatorski Janowiecki Teatr – 1500 zł

 • Zakup kosiarki spalinowej i namiotów – 4150 zł

LASKÓWKA 16 279,69 ZŁ

 • Imprezy sołeckie – 6 279,69 zł

 • Renowacja placu obok świetlicy wiejskiej – 10 000 zł

OPOLNICA 27 873,54 zł

 • Zagospodarowanie terenu i wyposażenie PORTU 873,54 zł

 • Zakup materiałów i montaż zadaszenia tarasu koło PORTU – 12 000 zł

 • Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia – 2500 zł

 • Usługa naprawy kosiarek – 500 zł

 • Organizacja imprez i wycieczek sołeckich – 6000 zł

 • Zakup i montaż siłowego urządzenia zewnętrznego – 6000 zł

POTWORÓW 21 303,70 zł

 • Renowacja drogi – dokumentacja – 7800 zł

 • Zakup materiałów do wykaszania – 503,70 zł

 • Imprezy sołeckie – 3000 zł

 • Remont przy wejściu do świetlicy – 10 000 zł

PRZYŁĘK 40 288 zł

 • Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na działce 182/1 i 453/1, obręb Przyłęk – 10 788 zł

 • Zakup szafy suszącej na mundury dla OSP – 7500 zł

 • Zakup i montaż 20 szt. koszy na śmieci na terenie sołectwa – 8000 zł

 • Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami 3000 zł

 • Organizacja imprez sołeckich – 8000 zł

 • Zakup wyposażenia świetlicy – 3000 zł
Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Poland czwartek, 23.12.2021 21:57
Brawo bardo inwestujcie w swoich ludzi o to chodzi