komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 26 stycznia 2021

Tymoteusza, Michała

Powiatowy Lekarz Weterynarii: zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

czwartek, 26.11.2020 10:44 , komentarze: 0 , odsłony: 1221
kategorie artykułu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, o wystąpieniu licznych ognisk HPAI u drobiu oraz przypadków u dzikiego ptactwa na terenie Rosji, Kazachstanu, Niemiec, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii, Francji, Słowenii i Holandii.

fot. pixabay

 

Z uwagi na powyższe informacje, ryzyko zawleczenia i wystąpienia WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW na teren powiatu ząbkowickiego w ciągu najbliższych tygodni należy uznać
ZA BARDZO WYSOKIE, tym bardziej, że w dniu 25. 11. 2020 r. otrzymano potwierdzenie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu w powiecie wolsztyńskim.

W związku z powyższym hodowcy drobiu i innych ptaków są zobowiązani do stosowania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia  4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722)

Rozporządzenie to:

1) zakazuje:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2)  nakazuje:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 • zawiadamianie organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe ( drgawki, skręty szyi, paraliż nóg skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica  i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności).

Zgłoszeń miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel: 74 815-76-35, e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl

Pod powyższym adresem można także uzyskać dodatkowe informacje odnośnie grypy ptaków.

 

 

Wasze komentarze

czwartek, 21.1.2021 13:36
środa, 13.1.2021 13:30
środa, 13.1.2021 11:09
piątek, 8.1.2021 09:35
czwartek, 7.1.2021 13:13
poniedziałek, 4.1.2021 13:36
czwartek, 31.12.2020 10:49
7
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec