Prawie 120 000 zł dla dla pięciu wsi. Fundusz Sołecki gminy Złoty Stok na 2021 rok

czwartek, 17.12.2020 14:14 1964 3

Radni Rady Miejskiej w Złotym Stoku uchwalili budżet na 2021 rok. Zaplanowano w nim prawie 120 000 zł na Fundusz Sołecki. W jego ramach każde z sołectw zaplanowało szereg zadań do wykonania. 

 

fot. pixabay

 

Na Fundusz Sołecki w 2021 roku gmina Złoty Stok przeznaczyła 118 711 zł. Oprócz tego w budżecie przeznaczono 48 400 zł do dyspozycji Rad Sołeckich: Błotnica 8 500 zł, Chwalisław 11 500 zł, Laski 12 000 zł, Mąkolno 12 000 zł, Płonica 4 400 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano:

CHWALISŁAW – 18 367 zł

 • Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi  - 6000 zł

 • Doposażenie kuchni i świetlicy  - 9 869 zł

 • Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych  -  2 500 zł

 

LASKI  – 35 557 zł

 • Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski  - 2000 zł

 • Poprawa estetyki wsi  - 1500 zł

 • Uzupełnienie istniejącej na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymianą i montażem słupków  - 3 500 zł

 • Zakup i montaż tablic informacyjnych  - 6000 zł

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien w świetlicy  - 7000 zł

 • Wykonanie brakujących punktów oświetlenia – zakup i montaż opraw oświetleniowych  - 5 557 zł

 • Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski  - 1000 zł

 • Zakup stołów i ławek biesiadnych  - 2000 zł

 • Wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej  - 7000 zł

 

MĄKOLNO – 31 804 zł

 • Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska  - 18 804 zł

 • Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi  -  5000 zł

 • Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej  - 8000 zł

 

PŁONICA  – 17 233 zł

 • Zakup wiaty przystankowej  - 8000 zł

 • Rozbiórka byłej siedziby OSP – 2000 zł

 • Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego  - 4000 zł

 • Wizerunek i estetyka wsi  - 1000 zł

 • Uroczystości i imprezy integracyjne  -  2 233 zł

 

BŁOTNICA  – 15 750 zł

 • Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi  - 2000 zł

 • Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy  - 2000 zł

 • Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy - 11 750 zł

 

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

mieszkaniec piątek, 18.12.2020 18:21
dalej pytamy,czy p.burmistrz ogłosiła już konkurs na skarbnika gminy???czy ...
marek piątek, 18.12.2020 13:53
Najważniejsze to imprezy integracyjne.
Zs czwartek, 17.12.2020 15:26
O co chodzi z tą rozbiórka remizy OSP Płonica? Straż...