Prawie 15 milionów na inwestycje. Uchwalono budżet gminy Stoszowice na 2021 rok

środa, 30.12.2020 08:55 3102 0

We wtorek 29 grudnia na sesji Rady Gminy Stoszowice przyjęto budżet na 2021 rok. Gmina w przyszłym roku na inwestycje przeznaczy prawie 15 milionów złotych, a na Fundusz Sołecki prawie 300 000 zł.

fot. pixabay

 

Według uchwalonego dokumentu, dochody gminy w 2021 roku mają wynieść 30 370 957 zł, w tym dochody bieżące 23 819 957 zł,  dochody majątkowe 6 551 000 zł.

Wydatki planowane są w kwocie 38 402 223,25 zł, w tym wydatki bieżące to 23 512 896,23 zł i wydatki majątkowe 14 889 327,02 zł.

Deficyt gminy wyniesie 8 031 266,25 zł, a źródłem jego finansowania będzie nadwyżka nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 442 106,00 zł, wolne środki w kwocie 4 057 894,00 zł oraz kredyt w wysokości 2 531 266,25 zł.

 

Gmina Stoszowice w 2021 roku planuje wydać 284 911,08 zł na Fundusz Sołecki (więcej o wydatkach poszczególnych sołectwach tutaj) oraz  14 899 327 zł  na inwestycje, między innymi na:

 • Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przystanków autobusowych w gminie Stoszowice 50 000 zł

 • Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – 350 000 zł

 • Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 – 100 000 zł

 • Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 92 250 zł

 • Dotacja na przebudowę drogi dojazdowej do boiska w Rudnicy – 100 000 zł

 • Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 3 213 340,02 zł

 • Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 40 000 zł

 • Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Ząbkowice Śl. – 100 000 zł

 • Dotacja dla powiatu ząbkowickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze" – 784 900 zł

 • Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje – 3 700 000 zł

 • Zakup oprogramowania służącego do utworzenia systemu informacji przestrzennej – 19 000 zł

 • Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice – 3 500 000 zł

 • Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach – 270 000 zł

 • Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu – 140 000 zł

 • Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) – 15 000 zł

 • Doposażenie OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) –5 000 zł

 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach – 300 000 zł

 • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci gazowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze – 300 000 zł

 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomierzu (fundusz sołecki) – 4 000 zł

 • Wykonanie przebudowy zasilania budynków Stoszowice 92 i 92a – 18 000 zł

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Lutomierzu (fundusz sołecki) – 6 000 zł

 • Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 60 000 zł

 • Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rudnicy – 120 000 zł

 • Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołecki) – 33 000 zł

 • Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 19 500 zł

 • Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Jemnej – 6 000 zł

 • Odbudowa pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu – 120 000 zł

 • Budowa wiaty rekreacyjnej w Żdanowie (fundusz sołecki) –11 100 zł

 • Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki) – 15 000 zł

 • Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu (wykonanie przyłącza energetycznego) – 9 000 zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze – 100 000 zł

 • Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Budzowie – 115 000 zł

 • Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki) – 16 237 zł

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)