Prawie 20 milionów na zadania inwestycyjne, ponad 7 milionów deficytu - budżet na 2021 rok w gminie Ząbkowice Śląskie przyjęty

czwartek, 17.12.2020 11:11 7089 20

Większością głosów radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich przyjęli budżet gminy na 2021 rok. Zakłada on wykonanie zadań inwestycyjnych za prawie 20 milionów złotych zarówno w mieście, jak i w sołectwach.

 

Za projektem budżetu głosowało 16 radnych, 4 było przeciw. 

Dochody gminy Ząbkowice Śląskie w 2021 roku mają wynieść 104 845 700,48 zł, w tym dochody bieżące 94 565 674 zł i dochody majątkowe 10 280 026,48 zł.

Wydatki budżetu ustalono na 112 692 379,18 zł, z czego wydatki bieżące to 92 964 929,18 zł, a wydatki majątkowe 19 727 450 zł.

Planowany deficyt wynosi więc 7 846 678,70 zł, który ma być pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu.

Na oświatę i wychowanie gmina wyda 28 896 296, 36 zł, to środki które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobków, dowóz uczniów do szkół, doszkalanie nauczycieli, czy na stołówki. Na pomoc społeczną i rodzinę  przeznaczono 31 623 469 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  gmin wyda 7 405 000 zł, w tym dotacje podmiotowe dla ZOK-u to 2 500 000 zł, a dla biblioteki - 780 000 zł, natomiast 90 000 zł trafi do stowarzyszeń jako dotacja celowa zadań zleconych.  Na ochronę zabytków mają być przeznaczone 2 380 000 zł w tym 50 000 zł na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.  Kultura fizyczna pochłonie 6 006 710, 73 zł, w tym na obiekty sportowe przekazano 3 681 010,73 zł.  Natomiast 545 710 zł zostanie przeznaczone na funkcjonowanie straży miejskiej. Na Fundusz Sołecki przekazano 446 693,01 zł - czytaj Fundusz Sołecki gminy Ząbkowice Śląskie na 2021 rok. Co zrobią w twojej miejscowości?

Na zadania inwestycyjne gmina wyda 19 727 450 zł , w tym na:

 • Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa 1 014 000 zł

 • Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich 1 490 000 zł

 • Przebudowę części ulicy B. Chrobrego i Parkowej 260 000 zł

 • Dokumentację przebudowy dróg na osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetlenie 200 000 zł

 • Dokumentację przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskie, 1 Maja i Sienkiewicza 200 000 zł

 • Drogę dojazdową do gruntów rolnych w Jaworku 200 000 zł

 • Przebudowę drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w Szklarach-Hucie 200 000 zł

 • Przebudowę dróg wewnętrznych m.in. w Stolcu, Braszowicach, Bobolicach i Sieroszowice 830 000 zł

 • Drogę dojazdową do gruntów rolnych w Zwróconej 225 000 zł

 • Dokumentację przebudowy dróg transportu rolnego w Tarnowie 30 000 zł

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich 3 000 000 zł

 • Zakup średniego wozu pożarniczego dla OSP Olbrachcice Wielkie 200 000 zł

 • Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z OP w Ząbkowicach Śląskich 1 200 000 zł

 • Wymianę dachu Przedszkola Publicznego nr 2 i nr 5 - 650 000 zł

 • Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich (ul. Rubinowa, Diamentowa i Polna) 400 000 zł

 • Poprawę jakości środowiska miejskiego – cmentarz przy ul. 1 Maja 618 450 zł

 • Rewitalizację podwórka przy ul. Głowackiego 5

 • Budowę oświetleni na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, w tym ul. Ciasnej 150 000 zł

 • Przebudowę dachu świetlicy wiejskiej w Bobolicach i Braszowicach 850 000 zł

 • Wymianę ogrzewania świetlicy w Brodziszowie 80 000 zł

 • Modernizację zamku w Ząbkowicach Śląskich „Śladami wspólnej średniowiecznej historii” 2 300 000 zł

 • Budowę saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich 3 500 000 zł

 • Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich 150 000 zł

 • Budowę nowego bloku TBS na 24 mieszkań

 

Samo głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową i uchwałą budżetową poprzedziła ostra dyskusja. 

Przedstawiając projekt budżetu burmistrz Marcin Orzeszek, mówił, że pomimo ogromnych trudności i niepewności spowodowanych pandemią koronawirusa, jest to projekt ambitny, kontynuujący rozwój gminy i poprawę jakości życia mieszkańców gminy.  

Nie zgodził się z tym radny Franciszek Gawęda, który przekonywał, że zarówno projekt budżetu, jak WPF pogłębiają tylko recesję gminy, która znajduje się w bardzo złej kondycji gospodarczej i finansowej. Budżet jest stagnacyjny, nie zawiera żadnego zadania inwestycyjnego, które mogłoby przynieść dochody gminie, a sam plan dochodów jest przeszacowany. Przytaczając fragmenty opinii RIO mówił, że gmina zbliża się do dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, deficyt w tym roku wyniesie prawie 8 milionów, który ma zostać pokryty kredytem, a kwota długu w 2021 roku ma wynieść prawie 55 milionów złotych. Z gminy 26 tysięcznej, staliśmy się gminą z lekko ponad 20 000 mieszkańców.  Z tego powodu będzie głosował przeciwko zarówno projektowi budżetu na 2021 rok, jak i wieloletniej prognozie finansowej.

Na te słowa zareagowali przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik oraz radny Arkadiusz Wilczewski, mówiąc, że radny Gawęda co roku jest przeciwny projektowy budżetu wieszcząc upadek i katastrofę w finansach gminy Ząbkowice Śląskie, a jak do tej pory nic takiego się nie stało.

Głos zabrał także burmistrz Orzeszek:

- To, że radny Franciszek Gawęda co roku mówi to samo, utwierdza mnie w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą. Gdyby nagle zmienił zdanie, to bym się przestraszył  - mówił Marcin Orzeszek - Ten pseudoupadek, który na każdej sesji budżetowej wieści Franciszek Gawęda nie miał miejsca i nie będzie miał - dodawał burmistrz i wskazywał, że w ciągu ostatnich 10 lat powierzchnia metrów kwadratowych nowych nieruchomości mieszkalnych zwiększyła się w gminie trzykrotnie, powierzchnia pod działalność gospodarczą zwiększyła się o 50 000 m2 i pytał gdzie ta recesja? Czy WSSE Wałbrzych nie zna się, że kupuje nieruchomość i planuje wybudować obiekt produkcyjno-usługowy w upadającej gminie? Czy 140 sprzedanych działek to jest recesja? Czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych, czy budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to jest recesja? Czy nowy budynek TBS dla 24 rodzin to jest upadek gminy? Czy inwestor budowałby park handlowy w gminie w recesji? Czy upadająca gmina, przy tak niskiej subwencji oświatowej byłaby w stanie przeznaczyć na oświatę 25 milionów złotych? Czy 25 inwestycji na prawie 20 milionów złotych to jest recesja? 

- Ubytek mieszkańców w gminie Ząbkowice Śląskie jest taki sam jak we wszystkich podobnych gminach na Dolnym Śląsku i w Polsce. Cały kraj zmaga się z tym problemem. W tym roku zadłużenie na jednego mieszkańca gminy wynosi 1700 zł, a na mieszkańca Polski zadłużenie budżetu państwa to  to 34 000 zł  w budżecie kraju i to panu radnemu nie przeszkadza - kończył burmistrz. 

 

Przeczytaj komentarze (20)

Komentarze (20)

czwartek, 17.12.2020 15:13
Jak Marcin już odejdzie to miasto z długami zostawi. I...
czwartek, 17.12.2020 17:30
Marcin co to będzie jak ciebie nie będzie?Kto długi spłać...
poniedziałek, 21.12.2020 21:48
Długi będzie spłacal twój chlopak.
jarek sobota, 19.12.2020 13:06
tak zadłużonej gminy jeszcze mnie było
Adam Pisarek czwartek, 17.12.2020 16:51
Po co kupować samochód strażacki dla OSP które wyjeżdża 10...
czwartek, 17.12.2020 17:21
Dobrze piszesz
Xxx czwartek, 17.12.2020 16:16
Kredyt na deficyt to tak jak kredyt na święta Święta mina...
czwartek, 17.12.2020 15:42
Gmina I miasto mlekiem i miodem płynąca, żadnych problemów wszystko...
czwartek, 17.12.2020 12:03
Niech radni z PiSu wytłumaczą nam dlaczego Ząbkowice nie dostały...
Buchalter czwartek, 17.12.2020 13:32
Bo Ząbkowice były nie grzeczne
czwartek, 17.12.2020 13:27
dokładnie! przed wyborami z kartonikami się fotografowali, a gmina teraz...
Olo czwartek, 17.12.2020 13:39
Dostała dostała. Zaraz po kartonikach był przelew tylko jakoś o...
czwartek, 17.12.2020 13:57
ale teraz nic nie dostali! ZERO - tak walczycie o...
Olo czwartek, 17.12.2020 14:16
Nowa siedziba pogotowia to zero ?
czwartek, 17.12.2020 14:27
to dotacja dla powiatu, nie dla Ząbkowic Śląskich! Nie mydl
Olo czwartek, 17.12.2020 15:34
Pogotowie powstanie w Ząbkowicach.
Oburzony czwartek, 17.12.2020 12:09
Pół banki na straż miejska to przesada!!!
Xxx czwartek, 17.12.2020 13:20
Deficyt prawie 8 milionów. Sfinansowany z kredytu. Sukces że hey
ZS czwartek, 17.12.2020 12:05
dobrze, że Gawęda zabiera głos, przynajmniej jakaś dyskusja jest
Radny czwartek, 17.12.2020 14:35
Naj lepiej nic nie robić tylko gadać głupoty