Prawie 9 milionów złotych na inwestycje w 2021 roku w gminie Bardo. Jakie?

piątek, 22.1.2021 14:01 2458 1

21 stycznia radni Rady Miejskiej w Bardzie przyjęli budżet na 2021 rok. Przeznaczono w nim prawie 9 milionów złotych na zadania inwestycyjne, deficyt ma wynieść ponad 2 miliony złotych.

fot. pixabay

 

Dochody gminy Bardo w 2021 roku mają wynieść 32 106 880,11 zł, tym dochody bieżące to 25 540 596,11 zł, a dochody majątkowe 6 566 284 zł.

Wydatki budżetu gminy Bardo na 2021 zaplanowano w kwocie 34 335 728,11 zł z czego wydatki bieżące to 25 499 909,36 zł, a wydatki majątkowe 8 835 818,75 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 2 228 848 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

 

Na zadania inwestycyjne 8 835 818 zł

 

 • Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie 30 000 zł

 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek w Janowcu 1 000 000 zł

 • Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica 1 515 000 zł

 • Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej 80 000 zł

 • Modernizacja nawierzchni drogowej przy ul. Głównej dz. nr 395 w Bardzie 25 000 zł

 • Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie 2 908 106 zł

 • Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Lipowej 420 000 zł

 • Modernizacja dróg wewnętrznych 80 000 zł

 • Dokumentacja iluminacji mostu 8 500 zł

 • Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie – wykonanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania pod kątem działalności związanej z czasowym pobytem osób 25 000 zł

 • Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe 620 000 zł

 • Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy 204 890 zł

 • Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną gazową oraz zakupem pieca gazowego do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie 50 000 zł

 • Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję „Centrum Seniora” 1 500 000 zł

 • Budowa wiaty przystankowej w Opolnicy przy drodze gminnej 10 000 zł

 • Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie 70 000 zł

 • Wykonanie parkingu przy kościele w Przyłęku 20 000 zł

 • Wykonanie projektu modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie 60 000 zł

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy (dokumentacja) 16 000 zł

 • Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie – dokumentacja projektowa budowy szatni z zapleczem gospodarczym (ok. 60 m2) dla boisk treningowych i kortów tenisowych wraz oświetleniem obiektu 150 000 zł

 • Budowa chodnika w Przyłęku (FS) 17 322,75 zł

 • Rozbudowa budynku OSP w Brzeźnicy (FS) 6000 zł

 • Kompleks boiskowo-sportowy w Brzeźnicy (dokumentacja) (FS) 20 000 zł

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Anioł piątek, 22.01.2021 18:39
Akiedy odcinek ulicy do polnej 6. 8. 6a. 8b....