Program „Czyste powietrze” - urzędnicy pomogą wypełnić wniosek

piątek, 20.11.2020 09:22 1005 1

Gmina Ząbkowice Śląskie w ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udziela wsparcia osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Przypominamy, że od 1 października 2020r ruszyła druga część programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Warunkiem konieczny do dofinansowania w podwyższonej wysokości jest przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wydane przez wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Zewnętrznych pod nr telefonów:

74 816 53 47;

74 816 53 13,

74 816 53 57

 

UMiG Ząbkowice Śląskie

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

kazek środa, 02.12.2020 08:32
A kiedy ktoś zacznie interesować się Kamienieckim smrodem. Jak można...

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz