Projekt ,,Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni’ w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich

czwartek, 14.9.2023 11:47 1158 0

“Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” to innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny, integrujący i inkluzywny, umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. Prowadzone są również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych. Zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze. Biblioteki otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe. Sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne, przekazywany jest placówkom. Biblioteki tworzą także Cyfrowe Centra Edukacji, czyli przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela, mówiącego po ukraińsku.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”, realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, mogą skorzystać z nowoczesnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. W bieżącej edycji programu bierze udział 51 bibliotek. Zaproszone zostały placówki, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską. 

Save the Children International to międzynarodowa organizacja humanitarna, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami. Więcej informacji o Save the Children - https://www.savethechildren.net/about-us 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce. Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Więcej informacji o FRSI - https://frsi.org.pl/o-nas/

«Бібліотека для кожного. Рівні. Різні. Важливі» – це інноваційний освітньо-соціальний,

інтегруючий та інклюзивний проект, який надає можливість молоді та дітям з

України й Польщі спільно навчатися, розважатися і будувати дружні

взаємовідносини. Заняття проводять досвідчені аніматори, коучери

та викладачі, а також бібліотекарі, які пройшли відповідну підготовку. Бібліотеки

отримують методичну та фінансову підтримку, зокрема обладнання, необхідне для

реалізації проекту – комп’ютери, інтерактивні роботи, музичні та навчальні

комплекти тощо. Бібліотеки також створюють Цифрові центри освіти, тобто простір

для дистанційного навчання в онлайн-школі для дітей та молоді з України, але в

стаціонарній формі, що забезпечує інтеграцію та контакти з однолітками, а також

науково-методичну підтримку для україномовного викладача.

Проект «Бібліотека для кожного. Рівні. Різні. Важливі» реалізується міжнародною

гуманітарною організацією Save the Children International та Фундацією розвитку

інформаційного суспільства. У межах проекту, діти, підлітки та їх опікуни можуть

скористатися безоплатною пропозицією навчальної програми, знайти друзів і навіть

взаємно вивчати мову та культурні традиції. У поточному випуску програми бере

участь 51 бібліотека. До участі у програмі були запрошені бібліотеки, які вирізняються

багатою культурно-освітньою пропозицією та здійснюють діяльність, що втілює

польсько-українську інтеграцію.

 

Save the Children International – це міжнародна гуманітарна організація, яка допомагає дітям

та їхнім родинам у всьому світі, особливо тим, що належать до групи ризику соціальної ізоляції

або проживають у районах, постраждалих від збройних конфліктів. Більше про Save the

Children, можна дізнатися на сайті https://www.savethechildren.net/about-us

Фундація розвитку інформаційного суспільства (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa

Informacyjnego) – це недержавна організація, заснована у 2008 році Польсько-американською

фундацією свободи, однією з найбільших грантових організацій, що діють у Польщі. Першим

завданням FRSI була реалізація Програми розвитку польських бібліотек – спільної ініціативи

PAFF і Фонду Білла та Мелінди Гейтс, у межах міжнародної ініціативи «Global Libraries». Більше

про Фундацію розвитку інформаційного суспільства можна дізнатися на сайті

https://frsi.org.pl/o-nas/

 

Додаткову інформацію надає Маріа Опалка: maria.opalka@frsi.org.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)