Przebudowa dróg wewnętrznych w Bardzie

wtorek, 2.8.2022 17:11 921 0

Trwa przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Bardo. Zakończono już remont w Przyłęku, na ukończeniu są prace w Grochowej.

Wykonawca zadania firma BUDBIS z Nysy zakończyła przebudowę drogi wewnętrznej znajdującej się w sołectwie Przyłęk. Na ukończeniu znajdują się również prace na dwóch odcinkach o łącznej długości blisko 300 m w sołectwie Grochowa. W zakresie zadania jest również wykonanie mostku oraz przepustu. Wartość realizowanego zadania to kwota 455 694, 24 złotych.

Ponadto w ostatnich dniach nastąpiło przekazanie placu budowy w Dzbanowie, gdzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. z Kłodzka wykona modernizację 450 metrowego odcinka drogi gminnej wraz z oświetleniem. Wartość inwestycji to 614 508,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniesie 411 440,20 złotych. Realizowane zadania to konsekwentne i długofalowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej gminy.

UMiG Bardo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)