Przetargi na wykonanie remontu elewacji i ułożeniu płytek na murze oporowym

piątek, 8.10.2021 10:44 246

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

wykonanie robót  remontowych polegających na remoncie elewacji  budynków mieszkalnych  na Os. XX-lecia 47, 30, 17-23 w Ząbkowicach Śląskich oraz na Osiedlu Kopernika 7 w Ziębicach.

 

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można otrzymać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 18.10.2021 r. do godz. 15:00. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  19.10.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni. 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-298. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH

57 – 200  ZĄBKOWICE ŚL.

Os. XX – LECIA 17

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie robót remontowych polegających na ułożeniu płytek ceramicznych na murku oporowym w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 11-14 (ok. 107m2).

 

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można otrzymać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śl. os. XX-lecia 24.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w opieczętowanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do 18.10.2021 r. do godz. 15:00. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  19.10.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni. 

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej, os. XX-lecia 24 lub pod numerami tel. 74 / 8 157-978 , 8 151-298. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------