Rów przy ogrodach działkowych w Złotym Stoku wyczyszczony

środa, 7.9.2022 09:29 288 0

„Konserwacja rowów melioracyjnych RT7 i RT9 w Złotym Stoku”. Na to zadanie Gmina Złoty Stok otrzymała w maju dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 16  218 zł. Zadaniem objęte było oczyszczenie i udrożnienie rowu przy ogrodzeniu ogrodów działkowych „Relaks” w kierunku Alei Dębowej. 31 sierpnia br., komisja dokonała oględzin wykonanych robót i stwierdziła ich zgodność z umową. Prace na rowie melioracyjnym zostały odebrane bez zastrzeżeń.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)