Rozbudowano sieć wodociągową w Laskach

środa, 10.8.2022 14:53 1326 0

5 sierpnia 2022 r. dokonano odbioru zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach”, realizowanego na działkach nr 71, 87, 356, 68.

Wykonawca: Krzysztof Machulak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HOUSE KONCEPT z siedzibą w Kraśniku.
Wartość zadania: 169 890,00 PLN brutto.

Zadanie zrealizowane zostało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.Przypominamy, że wartość przyznanych środków na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w sołectwie Laski to kwota 900 000,00 zł . W ramach w/w funduszu w sołectwie Laski trwają prace związane z wodociągowaniem innej części wsi. Odbiór prac planowany jest na przełomie grudnia 2022 r./ stycznia 2023 r. Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu mieszkańcy kolejnych budynków w sołectwie Laski będą mogli korzystać z bieżącej wody.

Gm. Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)