Rozpoczęcie roku szkolnego w Kamieńcu Ząbkowickim

piątek, 2.9.2022 09:47 1167 0

Obie szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim rozpoczęły 1 września nowy rok edukacji i wychowania. Apele powitalne w obu szkolnych społecznościach oznaczają powrót do nauki, poznawania świata, wspólnych przeżyć.

 - Uczennicom, uczniom i rodzicom, kadrze pedagogicznej i pracownikom oświaty serdecznie życzę, aby rok szkolny 2022/23 był owocny i pomyślny. Niech przyniesie moc pozytywnych doświadczeń i przebiegnie bezpiecznie. W „Jedynce” byłem wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Bernadetą Chodasewicz, a do „Dwójki” udali się wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Sylwia Demidowicz i  Tadeusz Cenarski oraz  radna Jadwiga Kopacz. Samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki niezmiennie będzie wspierał oświatę, aby młode pokolenie rozwijało się ku radości nas wszystkich - mówi burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego, Marcin Czerniec. 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)