Rusza nowy nabór do Samorządowego Programu Pożyczkowego

piątek, 23.9.2022 08:12 0

Od 3 października gminy i powiaty z terenów wiejskich będą mogły ubiegać się o pożyczki w ramach tegorocznej 33. edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP), realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zainteresowane samorządy mogą starać się o wsparcie finansowe przy bardzo preferencyjnym oprocentowaniu na budowę oraz modernizację dróg, sieci i stacji wodociągowych, systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, inwestycje w oświatę, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków potrwa do 28 października.

To już ostatnia z trzech edycji programu SPP, jakie Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaplanował na 2022 rok.Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać gminy i powiaty, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Pożyczki, których maksymalna wysokość wynosi 1,5 mln zł, są udzielane na okres do 5 lat. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Wyróżniają się one m.in. niskim, oprocentowaniem opartym o WIBOR 3-miesięcznym (jednakże nie mniej niż 2,5%)oraz brakiem jakichkolwiek kosztów oraz opłat pośrednich – prowizji, marży itp. 

Środki finansowe pozyskane w ramach programu SPP mogą zostać przeznaczone na budowę
i modernizację: placówek oświatowych, sieci oraz stacji wodociągowych, systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Wnioski w ramach jesiennej edycji programu SPP można składać w terminie od 3 do 28 października 2022 roku. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: https://efrwp.pl/wsparcie-dla-samorzadow/samorzadowy-program-pozyczkowy/o-programie-spp/ 

Tylko w tym roku Fundacja udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 20 mln zł.

***

Już od ponad 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi. Działalność EFRWP skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji szeregu inicjatyw i projektów edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. 

W ciągu ponad 30 lat na rozwój polskiej wsi Fundacja EFRWP przekazała ponad 1,5 mld zł. Ponad 9,5 tys. dotacji, blisko 16 tys. preferencyjnych pożyczek oraz kredytów trafiło do gmin, szkół, organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców.70 tys. uczniów, ponad 3,2 tys. nauczycieli oraz blisko 800 organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działania z terenów wiejskich wzięło udział w programach edukacyjnych i prospołecznych realizowanych przez EFRWP. 

Fundacja jest współorganizatorem Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa – jednej z najważniejszych konferencji w branży rolno-spożywczej. W wydarzeniu z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki co roku uczestniczy blisko 3000 gości.

W 2015 roku Fundacja utworzyła w Grodnie k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie) Centrum Współpracy Międzynarodowej, gdzie prowadzi część swojej działalności statutowej. W CWM Grodno realizowane są projekty w dziedzinie ochrony przyrody, nauki, edukacji, kultury oraz konferencje. Jedną z nich jest cykl „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, w ramach którego w gronie m.in. ekspertów, przedstawicieli rządu i agencji rządowych, poruszane są najistotniejsze tematy związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną klimatu.

 

Więcej o Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: www.efrwp.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)