Ruszyły prace przy dokumentacji obwodnicy Złotego Stoku

poniedziałek, 30.8.2021 09:58 2202 7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46. To siódma obwodnica w województwie dolnośląskim z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, która przeszła do fazy prac przygotowawczych.

 

Zadania wykonawcy

Dokumentację o wartości ponad 4,4 mln zł zrealizuje Biuro Projektowe Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT. W ramach umowy zostanie wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

Wykonawca opracowując dokumentację STEŚ-R, przygotuje także Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje obwodnicę w systemie Projektuj i buduj.

Na etapie STEŚ-R wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej zostaną przebiegi korytarzy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46 jako drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Przeanalizowanych zostanie kilka wariantów trasy, a jednym z nich będzie również wariant uwzględniający połączenie z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 pomiędzy miastami Bardo i Kłodzko.

O inwestycji

W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe, odwodnienie, zieleń drogowa. Powstaną nowe obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanały technologiczne oraz urządzenia ochrony środowiska.

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z miejscowości ruchu tranzytowego, prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność do bazy turystycznej w regionie. 

Realizacja obwodnicy planowana jest w latach 2027-2030.

 

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

Majster poniedziałek, 30.08.2021 11:32
Dzięki PIS owi nie długo będzie elegancka obwodnica , a...
Ja poniedziałek, 30.08.2021 15:00
Jak będzie obwodnica to pies z kulawą nogą nie zajrzy...
poniedziałek, 30.08.2021 11:50
Dzięki PiSowi niedługo przeciętnego Polaka nie będzie stać, żeby kupić...
poniedziałek, 30.08.2021 12:14
To kup sobie hulajnogę
Państwu już podziękujemy poniedziałek, 30.08.2021 13:01
typowa arogancja władzy PiSu. Jak w rewolucji francuskiej : nie...
poniedziałek, 30.08.2021 15:48
Podziękować to ty możesz ale sobie
poniedziałek, 30.08.2021 13:16
Nie pękaj kolego z każdej sytuacji jest wyjście