Stoszowice: 28 akcja sprzątania świata - konkurs!

środa, 15.9.2021 13:12 115 0

Myślę, więc nie śmiecę ” to hasło przewodnie 28. Akcji sprzątania świata! W naszej gminie  tradycją stało się promowanie postaw proekologicznych i nauka odpowiedzialności za środowisko.

W ramach sprzątania świata i wzięcia czynnego udziału w tej akcji zapraszamy młodzież do zaangażowania się  w konkurs polegający na wykonaniu rzeźby w tematyce „Myślę, więc nie śmiecę”. Technika prac dowolna, a dzieła należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Stoszowicach do 24 września br., do godz. 14:00!

Dlaczego rzeźba? W ten sposób chcemy nawiązać do tegorocznego plakatu promującego akcję, którego autor, Andrzej Pągowski, wybitny polski artysta, swą inspirację twórczą czerpał z rzeźby Myśliciela francuskiego rzeźbiarza Auguste Rodina, a która tak szeroko przeniknęła do kultury powszechnej.

Na autorów prac czekają ciekawe nagrody, a dzieła zostaną wystawione w Urzędzie Gminy w Stoszowicach! Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Komentarze (0)