Stowarzyszenie kończy działalność. Dziękuje wszystkim za współpracę!

wtorek, 12.4.2016 13:41 2487 4

                                

 

 

 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” dziękuje!

 

 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Złotym Stoku po 15 latach charytatywnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży, zakończyło swoją działalność wpisem do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej – IX  Wydział Gospodarczy z dnia 21 marca 2016 r.

Stowarzyszenie to ludzie, którzy działali nie dla siebie, ale dla innych ludzi, wykonując cele określone statutem. Zarząd Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, a zarazem likwidatorzy, składają serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczyli w pracy na rzecz dzieci i młodzieży z naszej Gminy.

Dziękujemy: Renacie Bohuń, Elżbiecie Bednarz, Halinie Brodzińskiej, Barbarze Charęza, Barbarze Domańskiej, Aleksandrze Jóźwiak Myszogląd, Alicji Jurasz, Irenie Karkulowskiej, Jerzemu Kowalskiemu, Wiesławie Krajewskiej, Alicji Kustosz, Beacie Mielniczak, Aleksandrze Majorczyk, Magdalenie Marmura, Monice Marmura-Brysiak, Ryszardzie Musiał, Edycie Przedwojewskiej, Krystynie Radomskiej, Henryce Rosiak, Małgorzacie Rosińskiej, Marcie Sikora, Alicji Skowron – Serwin, Aleksandrze Smętek, Annie Stępień, Stefanii Surus, Dominice Teper oraz Justynie Złoty.

Składamy również podziękowanie wszystkim naszym sympatykom, którzy corocznie przekazywali 1% swojego podatku dochodowego, na nasze cele statutowe.

Szczególnie dziękujemy Władzom powiatowym, samorządowym Miasta Złoty Stok za wsparcie i ścisłą współpracę.

Dziękujemy księżom z naszej parafii za zrozumienie naszych potrzeb, oraz dyrekcji i pracownikom: Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Ząbkowicach Śl., Fundacji Stefana Batorego w Warszawie, Samorządowego Zespołu Szkół, Centrum Kultury i Promocji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, „Kopalni złota” oraz właścicielowi „Skaliska” za długoletnią współpracę.

Składamy podziękowania właścicielom sklepów, hurtowni i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wsparcia naszej działalności.

  Był to dla nas wielki zaszczyt współpracować z Państwem w tak szczytnym celu!

Komisja likwidacyjna:

Lucyna Kowalska

Anna Grzesiuła

Maria Izmajłow

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

studentka wtorek, 19.04.2016 22:15
Warsztaty artystyczne były wspaniałe! :) Dziękuję za wszystko! :)
rodzic czwartek, 14.04.2016 15:31
W imieniu swoim i syna serdecznie dziękujemy za pomoc....
stypendystka czwartek, 14.04.2016 09:09
Dziękuję całemu Stowarzyszeniu za okazane wsparcie, które bardzo mi pomogło...
czeslawa p. środa, 13.04.2016 02:09
Wielka, wielka szkoda.