W Donjonie powstanie hostel, restauracja i sale edukacyjno-wystawiennicze za niemal 17 mln zł. Umowa podpisana!

wtorek, 7.9.2021 15:35 2643 0

Umowa na realizację prac budowlano-konserwatorskich w Donjonie podpisana!

 

W Twierdzy Srebrna Góra niedługo rozpoczną się prace budowlano-konserwatorskie, których zwieńczeniem będą restauracja, hostel i nowe przestrzenie wystawiennicze i edukacyjne. Przywrócone zostanie także pierwotne podłoże na dziedzińcu Donjonu.

Całkowita wartość zadania to niemal 17 milionów złotych. Projekt dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zakres prac obejmie: zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano-stalową kubaturą – z konserwacją murów i zachowaniem stanu trwałej ruiny. Wykorzystanie uzyskanej przestrzeni na sale wielofunkcyjne do zajęć manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji adaptacja wnętrz dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe dla 58 osób z otworzeniem drewnianych stropów, stolarki okiennej, remontem murów i sklepień adaptacja kazamat na sale wielofunkcyjne, kuchnie wraz z jadalnią, biuro, pomieszczenia techniczne oraz ekspozycje muzealną związaną z turystycznym zagospodarowaniem Donjonu na przełomie XIX i XX w. wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wałów obronnych i nasypów ziemnych na koronie i części dziedzińca Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni.

- Realizacja pozwoli na kontynuację prowadzonych od 18 lat działań rewaloryzacyjnych na twierdzy. Będzie to kolejny etap prac obejmujący adaptację naszego Pomnika Historii do współczesnych funkcji edukacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych, noclegowych i gastronomicznych - informuje Twierdza Srebrna Góra

Prace mają potrwać do 15 maja 2023 r.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)