W Złotym Stoku uroczyście rozpoczęto rok szkolny. Gmina otrzymała 231 tys. złotych dofinansowania na sprzęt elektroniczny dla uczniów [Foto]

czwartek, 1.9.2022 16:12 1197 1

236 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej w Złotym Stoku, w tym 17 pierwszoklasistów. Wszyscy zdrowi, opaleni i wypoczęci. Uczniów przywitała nowa, mianowana w czerwcu br., dyrektor szkoły Ewa Radziszewska. Podczas uroczystego apelu burmistrz Grażyna Orczyk złożyła gratulacje pani Ewie i wręczyła akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pani Magdalenie Marmurze.

Ponadto w środę 31 sierpnia 2022r., w Centrum Kultury i Promocji odbyło się uroczyste przekazanie laptopów i tabletów zakupionych w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR”.

1 tablet i 42 laptopy trafiły do dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR, uczniów szkół podstawowych i średnich z gminy Złoty Stok. Sprzęt dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Złoty Stok wręczyła burmistrz Grażyna Orczyk z przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbieta Ruszkowska. Do uczniów gminy trafi łącznie 70 laptopów oraz 2 tablety, na które Gmina Złoty Stok pozyskała 231 000 zł.

WAŻNE! Osoby nieobecne podczas rozdania proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego, pokój nr 23 w celu odbioru sprzętu komputerowego (godzinach pracy Urzędu).

Umowa o powierzenie grantu „ Cyfrowa Gmina-PPGR” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gm. Złoty Stok

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

piątek, 02.09.2022 09:07
Zapo tego nie było.