Ważne dla Dolnego Śląska negocjacje w Brukseli zakończone!

środa, 19.11.2014 12:54 862 0

W ostatnim czasie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 z Komisją Europejską. Podczas kilkunastu sesji i paneli dyskusyjnych omawiane były najistotniejsze kwestie dotyczę wydatkowania funduszy europejskich. Negocjacjom przewodził dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Negocjacje zaczęły się od rozmów nt. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W szczególności dyskutowano o siedmiu osiach priorytetowych, w tym o przedsiębiorstwach i innowacjach, gospodarce niskoemisyjnej, transporcie czy o infrastrukturze w spójność społeczną. Omawiane były cele szczegółowe, kierunki wsparcia, grupy beneficjentów czy planowane wsparcie w ramach instrumentów finansowych. Ponadto ustalane były kwestie Zintegrowanego Podejścia Terytorialnego.   

11 listopada br. w Brukseli odbyło się spotkanie podczas, którego omawiano Europejski Fundusz Społeczny. Negocjowano 4 osie priorytetowe, w tym rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja i pomoc techniczna. Omówiono cele szczegółowe, rezultaty, grupy beneficjentów, a także planowane wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Kiedy dzisiaj toczyliśmy ostatnie spory to pomyślałem, że to współczesny obrazek patriotyzmu, a więc nie tylko wywieszenie biało - czerwonej flagi za oknem, wspominanie dawnych bohaterów, ale także ciężka praca wielu milionów Polaków, którzy każdego dnia zmieniają Polskę dla swoich rodzin, dla następnych pokoleń – powiedział dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Negocjacje RPO z Komisją Europejską to długotrwały i bardzo skomplikowany proces. Podczas dyskusji zapadają najważniejsze decyzje o wydatkowaniu środków z Unii Europejskiej, dlatego tak ważne są te spotkania. Dzięki dużym umiejętnościom przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na czele z dr  Jerzym Tutajem, członkiem zarządu województwa dolnośląskiego udało się sprawnie przejść przez ten proces i szybko zakończyć negocjacje. Tylko 7 województw,  w tym województwo dolnośląskie zakończy negocjacje i wkrótce podpisze RPO na lata 2014 - 2020, dzięki czemu już w przyszłym roku będziemy mogli zacząć wydawać nowe fundusze europejskie. Należy zaznaczyć, że pozostałe 9 województw skończy negocjować dopiero w lipcu przyszłego roku.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)