Wybory sołeckie w Laskach za nami

czwartek, 14.2.2019 11:58 2251 0

13 lutego 2019 r., odbyło się kolejne z zaplanowanych na ten miesiąc zebranie wyborcze, tym razem w Laskach. W spotkaniu udział wzięła burmistrz Grażyna Orczyk, sekretarz Mirosława Słowiak, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Ruszkowska, radna powiatowa Krystyna Grzech, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Magdalena Międzybrodzka oraz 5 radych i pracownik Urzędu Miejskiego Zbigniew Gaweł.  Mieszkańcy wsi Laski na przewodniczącą zebrania wybrali Krystynę  Żurawiak, na sekretarza Izabelę Sochacką, a Komisja Skrutacyjna wybrana do przeprowadzenia wyborów pracowała w składzie: Krystyna Grzech, Anna Gajek, Paulina Sochacka i Krzysztof Jamróz.

Na 529 uprawnionych do głosowania mieszkańców Lasek, w zebraniu udział wzięło 60 osób. Na sprawowanie funkcji sołtysa zgłoszono, tylko jednego kandydata, Bogdana Sochackiego, który uzyskał poparcie 59 mieszkańców. W skład Rady Sołeckiej Lasek weszli: Izabela Jamróz, Izabela Sochacka, Agata Skotniczna, Beata Dudzic, Sylwia Kaśków – Chrobak i Oktawia Biel.  Życzymy dobrej i owocnej pracy w rozpoczętej kadencji dla dobra całej społeczności wsi Laski.  

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)