Ząbkowice Śl.: Kolejne 20 000 zł dla stowarzyszeń

piątek, 9.9.2022 10:53 250 0

Dodatkowe dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert – udzielane w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1327) na realizację zadań publicznych otrzymały :

- Ząbkowicki Klub Pływacki Frankenstein na zadanie pn. Pływam z Frankensteinem. Program nauki pływania dla dzieci i młodzieży w 2022 r. kwota dotacji 10 000,00 zł.

- Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK Ząbkowice Śląskie na zadanie Turniej dla dzieci Ząbkowice Śląskie CUP rocznika 2012 kwota dotacji 10 000,00 zł.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)