Ząbkowice Śląskie: Bezpłatna pomoc psychologiczna

czwartek, 13.1.2022 11:50 628 0

Mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Konsultacje z terapeutą w zakresie terapii motywacyjnej, poradnictwa i diagnostyki wspierającej wobec osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii, jak i również dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem, są realizowane przez placówki:

Centrum Terapii Uzależnień SANGO w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 23  (tel. 721 322 954) w dniach poniedziałek-wtorek w godz. 8.00-18.00,  środa-czwartek w godz. 8.00-20.00 w zakresie:

- uzależnienia od alkoholu; 

- uzależnienia substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze); 

- uzależnienia od hazardu; 

- dla osób współuzależnionych (członkowie rodziny osoby uzależnionej) itp.

   Telefon zaufania 721 322 954 w dniach poniedziałek – 10.00-12.00, czwartek- 14.00-16.00

 

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii – budynek Centrum Terapeutycznego ul. 1 Maja 15c w Ząbkowicach Śląskich tel. 605 079 189 w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 12.30. do 16.30  w zakresie:

- wsparcia rodzin osób uzależnionych;

-pomoc, konsultacje, wsparcie dla osób współuzależnionych;

- uzależnienia substancji psychoaktywnych;

- uzależnienia od alkoholu, itp.

 

Punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem – budynek Centrum Terapeutycznego ul. 1 Maja 15c w Ząbkowicach Śląskich tel. 508 470 189 w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.00. do 12.00  w zakresie:

-  indywidualnych konsultacji dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem.

Na realizację zadania w zakresie wsparcia i pomocy psychologicznej w tym na realizację prowadzenia dyżurów oraz konsultacji dla Mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie przeznaczono kwotę 70 080,00 zł.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)