Ząbkowice Śląskie: Złóż wniosek o dodatek na węgiel, pelet, drewno, gaz skroplony LPG, olej opałowy

piątek, 30.9.2022 12:21 269 0

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich w godz. pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP (wymagany Profil Zaufany).

Termin do 30 listopada 2022 r.

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 16 i 31.

Kontakt tel. Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej: 74 8 165 364, 74 6 165 358. 

 Wnioski można składać na następujące rodzaje paliwa:

 • pelet drzewny
 • drewno kawałkowe
 • inny rodzaj biomasy
 • olej opałowy
 • gaz skroplony LPG (dodatkiem nie są objęte gaz ziemny z sieci oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej) 

Jak należy wypełnić wniosek o dodatek:

 • Wniosek wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI.
 • Organ do którego jest składany wniosek o wypłatę dodatku węglowego – BURMISTRZ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH.
 • Osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania oraz numer konta bankowego.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • W formularzu zaznaczamy:
  1) jedno, główne źródło ogrzewania węglowego; wskazane przez nas źródło powinno być wcześniej wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków - będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku;
  2) jeden rodzaj wykorzystywanego paliwa.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe. 

Wnioski do pobrania: 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)