Ząbkowicki urząd zaprasza osoby z Ukrainy przebywające na terenie gminy do składania wniosków o nr PESEL

czwartek, 17.3.2022 10:19 825

nformujemy, że w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich w poniedziałki od godz. 7:00 do godz. 18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00 można składać wnioski o nadanie nr PESEL dla osób z Ukrainy.

Równocześnie zapewniamy pełną obsługę Mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie. Zapraszamy!